Actul normativ analizat astăzi aprobă procedura declarării contractelor de locațiune (chirie, arendă, locație de gestiune) la Autoritatea fiscală.

Declararea acestor contracte nu este obligatorie, este la altitudinea proprietarului de drept. Posibilitatea declarării contractelor la Autoritatea fiscală este prevăzută de art. 1798 din Codul civil.

În momentul în care un contract de locațiune întocmit sub semnătură privată este înregistrat la organul fiscal, acesta capătă calitatea de titlu executoriu pentru plata chiriei la termenul și în condițiile stabilite în contract.

Ordinul președintelui ANAF nr. 114/2019 analizat astăzi instituie modelul cererii de înregistrare a contractelor de locațiune și instituie registrul contractelor de locațiune. Persoanele interesate depun cererea la organul fiscal unde persoana juridică este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe sau în cazul persoanelor fizice la organul fiscal, unde persoana fizică își are domiciliul.

În cazul în care proprietarul imobilului este persoană nerezidentă, cererea de înregistrare a contractului se depune la organul fiscal ce are competență teritorială asupra locului unde se află imobilul.

Cererea se va depune însoțită de o copie a contractului de locație.

Cererea poate fi depusă fie la registratura organului fiscal, fie prin transmitere electronică. În cazul în care se depune la registratură în format hârtie, aceasta trebuie să fie în două exemplare. Eventualele modificări aduse contractului sau încetarea pot fi înregistrate la organul fiscala urmând aceeași procedură.

Ai nevoie de Ordinul nr. 114/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here