OpANAF nr. 2031 din 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune“ va intra în vigoare la 01 ianuarie 2023.

Prin pct. 50 și 57 prin OG nr. 16/2022 s-a reintrodus obligația declarării la autoritatea fiscală pentru contractele de închiriere, obligație cu aplicare de la 1 ianuarie 2023.

Au această obligație persoanele fizice ce realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. NU se declară contractele de arendă și nici contractele de închiriere în scop turistic a camerelor din locuințele personale.

Termenul de declarare a contractelor este de 30 de zile de la semnarea acestora, iar pentru contractele de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, termenul este de 90 de zile de la data la care acestea ar fi trebuit să fie declarate (legiuitorul nu este clar nu acest termen, recomandăm declararea contractelor de închiriere ce se aflau în derulare la data de 1 ianuarie 2023 în termen de 90 de zile de la începutul anului).

OpANAF nr/ 2031 din 2022 reactualizează procedura de declarare a acestor contracte, ocazie cu care se reglementează următoarele formulare tipizate:

 • Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune;
 • Notificare privind nedepunerea la termen a cererii de înregistrare a contractelor de locațiune.

Persoanele fizice interesate să declare contractele de închiriere pot utiliza următoarele trei proceduri:

 1. Depun cererea completată în două exemplare însoțită de o copie a contractului certificată conform cu originalul prin semnătura contribuabilului direct la registratura organului fiscal;
 2. Transmit cererea împreună cu o copie a contractului prin poștă cu confirmare de primire;
 3. Trimit cererea împreună cu o copie a contractului prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Se consideră dată de depunere la înregistrare a contractului de locațiune data de înregistrare la registratura organului fiscal, data poștei sau data ce rezultă din mesajul electronic transmis.

Contribuabilul probează îndeplinirea obligației de transmitere a contractului la organul fiscal prin următoarele documente:

 • Copia cererii cu numărul de înregistrare la registratura organului fiscal;
 • Copia cererii însoțită de confirmarea de primire pentru transmiterile poștale;
 • Copia cererii însoțită de mesajul electronic de comunicare când documentele au fost trimise prin mijloace electronice.

Organul fiscal la care se depune documentația este:

 1. Pentru persoane fizice rezidente în România documentația se depune la organul fiscal în a cărei rază teritorială își are domiciliul persoana fizică;
 2. Pentru persoane fizice nerezidente documentația se depune la organul fiscal în a cărei rază teritorială se află bunul imobil ce face obiectul închirierii;
 • Pentru persoane fizice nerezidente ce închiriază bunuri mobile documentația se depune la organul fiscal în raza căruia „se face constatarea” închirierii bunului mobil.

De reținut:

 • Dacă un bun este deținut în comun și se obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, fiecare coproprietar are obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal;
 • Trebuie declarate în același termen modificările contractuale ulterioare, respectiv încheierea contractului de închiriere.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here