Decizia nr. 760/2021 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. o), cu referire la sintagma „în care nu se includ”, precum şi a dispoziţiilor art. 59, cu referire la sintagma „Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei”, din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat este în vigoare de la 17 februarie 2022.

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. o), în privinţa sintagmei „în care nu se includ”, precum şi a dispoziţiilor art. 59, cu referire la sintagma „Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei”, din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată că excluderea sporurilor din baza de calcul al pensiei militare de stat este contrară art. 47 din Constituţie. Astfel, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, sporul reprezintă un element al salariului lunar. Din acest motiv nu ar trebui ca art. 28 alin. 1 lit. o) din Legea nr. 223/2015 să îl excludă din baza de calcul, în condiţiile în care aceasta este reprezentată tocmai de media salariilor lunare brute (care cuprind prin ele însele orice sporuri, indemnizaţii, prime, premii cuvenite fiecărei categorii de personal).

Dacă s-ar lua în considerare doar o parte din salariul lunar la stabilirea bazei de calcul, în mod subiectiv, prin excluderea unor componente ale acestuia, în funcţie de categoriile de personal, după preferinţa legiuitorului, dreptul la pensie al persoanei ar fi doar unul iluzoriu, iar nu efectiv. Reglementările privind salarizarea şi cele referitoare la sistemul de pensii sunt contradictorii în ceea ce priveşte elementele componente ale salariului şi, implicit, ale pensiei. Prin urmare, nu se poate asigura în mod efectiv dreptul la pensie şi, implicit, dreptul la un nivel de trai optim.

În ceea ce priveşte neconstituţionalitatea art. 59 din Legea nr. 223/2015 se arată că legiuitorul omite să stabilească, pe lângă indicatorul ratei medii anuale a inflaţiei, şi pe cel referitor la venitul brut aferent funcţiei exercitate de la momentul la care se face actualizarea. Or, în lipsa unor indicatori care să conducă la o valoare reală, concretă a pensiei, actualizarea este formală, întrucât nu se raportează la venitul brut actual al persoanei.

Astfel, la 31 martie 2006, autorul excepţiei a fost trecut în rezervă, fiind întrunite condiţiile pentru pensionarea pentru limită de vârstă. Pentru stabilirea bazei de calcul al pensiei a ales perioada 1 octombrie 2005-31 martie 2006, cu un venit lunar cuprins între 1.326-1.650 lei. În prezent, venitul brut al unei persoane care exercită aceeaşi funcţie depăşeşte 4.000 lei.

Astfel, autorul excepţiei este discriminat faţă de colegii săi, tratamentul diferenţiat fiind justificat doar de data ieşirii la pensie. Or, conchide autorul excepţiei, întrucât el şi colegii săi se află în situaţii obiectiv similare, deoarece au ocupat/ocupă aceleaşi funcţii anterior pensionării, nu există temei pentru a se aplica tratamente juridice distincte. Face trimitere şi la cele două principii ale nediscriminării şi egalităţii din Legea-cadru nr. 153/2017.

Curtea respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 28 alin. (1) lit. o), cu referire la sintagma „în care nu se includ”, precum şi ale art. 59, cu referire la sintagma „Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei”, din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

4 COMENTARII

  1. Din păcate nu se rezolva inechitabil
    cei de la casa de pensii MAI au un mod disprețuitor de dialog,parca sunt într un turn ,nu te lămuresc nu te
    Sprijină cu nici o soluție
    Am 46 de ani vechime în munca ,12 ani pe contribuție după 2005,și am o pensie PLAFONATA
    de 2500 lei

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here