Decizia nr. 29/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timişoara – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 18 ianuarie 2022, pronunţată în Dosarul nr. 1.046/115/2021 este în vigoare de la 19 septembrie 2022. 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile prin care să se dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept:

Dacă, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XV alin. (11)  raportat la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, condiţia „realizării încasării cu minimum 25% mai mici comparativ cu media lunară pe anul 2019” include şi ipoteza nerealizării unor venituri pe anul 2019, ca urmare a dobândirii calităţii de avocat doar începând cu anul 2020, respectiv anterior instituirii stării de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, dar ulterior datei de 1 ianuarie 2020.

În motivarea acţiunii, reclamantul arată următoarele:

(i) este avocat stagiar înscris pe tabloul avocaţilor stagiari, ca urmare a Deciziei din 3 martie 2020 emise de Consiliul Baroului Timiş;

(ii) având în vedere instituirea stării de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României (Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020) şi evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020);

(iii) potrivit art. XV alin. (11) din ordonanţa de urgenţă anterior menţionată, avocaţii a căror activitate este redusă, ca urmare a situaţiei epidemiologice, pe perioada stării de urgenţă, dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (Legea nr. 6/2020), beneficiază de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de legea menţionată;

(iv) întrucât nu a înregistrat venituri din activitatea de avocat, raportat la data înscrierii pe tabloul avocaţilor şi data instituirii stării de urgenţă, reclamantul a transmis, la 4 mai 2021, la AJPIS Timiş o cerere de acordare a indemnizaţiei menţionate pentru lunile martie şi aprilie 2020;

(v) AJPIS Timiş a emis Decizia din 11 august 2020 privind recuperarea unor sume plătite necuvenit cu titlu de indemnizaţie lunară de sprijin, cu motivarea că nu este îndeplinită condiţia de scădere a veniturilor cu minimum 25% faţă de media lunară din anul 2019;

(vi) plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei respective a fost respinsă de AJPIS Timiş;

(vii) reclamantul susţine că pârâta AJPIS Timiş a instituit o discriminare între avocaţii care au intrat în profesie în anul 2020 şi cei care au intrat în profesie în anul sau înainte de anul 2019, interpretând greşit prevederile art. XV alin. (11) şi (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 şi cu încălcarea prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Apărările pârâtei AJPIS Timiş

Pârâta AJPIS Timiş a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii, ca neîntemeiată, pentru următoarele argumente:

(i) în urma controlului efectuat în perioada 2-24 iunie 2020 cu privire la modul de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgenţă, Camera de Conturi Timiş a emis Decizia din 24 iulie 2020, prin care s-a stabilit că avocaţii care nu au desfăşurat activitate în anul 2019, indiferent de motiv, nu au dreptul la indemnizaţia de sprijin în temeiul art. XV alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, fiind prevăzute măsuri pentru stabilirea şi recuperarea prejudiciului cauzat;

(ii) în aceste condiţii, au fost luate măsuri de recuperare a prejudiciului constatat de Curtea de Conturi, fiind emisă Decizia din 11 august 2020, ce formează obiectului litigiului, ca urmare a faptului că, în perioada martie-aprilie 2020, reclamantul nu a înregistrat o diminuare cu minimum 25% a veniturilor din această lună faţă de media lunară pe anul 2019.

Pridn prezenta decizie, ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara – Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 1.046/115/2021, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XV alin. (11) raportat la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, condiţia „realizării de încasări cu minimum 25% mai mici comparativ cu media lunară pe anul 2019” nu include şi ipoteza nerealizării unor venituri pe anul 2019, ca urmare a dobândirii calităţii de avocat doar începând cu anul 2020, respectiv anterior instituirii stării de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, dar ulterior datei de 1 ianuarie 2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here