Decizia nr. 27/2022 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Iaşi este în vigoare de la 26 ianuarie 2023. 

Potrivit deciziei, la data de 19 octombrie 2022, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Iaşi a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu soluţionarea recursului în interesul legii vizând următoarea problemă de drept: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 174 din secţiunea a 9-a – Închiderea procedurii – din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 85/2014), ale art. 173  alin. (2), precum şi ale  art. 180 din aceeaşi lege, închiderea procedurii insolvenţei se poate dispune înainte de soluţionarea definitivă a dosarului asociat având ca obiect acţiunea de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, formulată în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014?

Din cuprinsul recursului în interesul legii declarat, potrivit prevederilor art. 514 din Codul de procedură civilă, de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Iaşi rezultă că problema de drept rezolvată neunitar a apărut în cadrul contestaţiilor împotriva raportului cu propunerea de închidere a procedurii, întocmit de practicianul în insolvenţă, dar şi în calea de atac a apelului împotriva hotărârii judecătorului-sindic de închidere a procedurii, în ceea ce priveşte posibilitatea închiderii acestei proceduri înainte de soluţionarea definitivă a acţiunii de atragere a răspunderii personale a organelor de conducere, acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 169 din Legea nr. 85/2014. Întrucât acţiunea de atragere a răspunderii personale este formulată, în general, în cazurile în care pasivul debitorului în insolvenţă nu poate fi acoperit din bunurile identificate în procedură, temeiul închiderii este cel reglementat de art. 174 din Legea nr. 85/2014.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale menţionate, s-a constatat că, în practica instanţelor judecătoreşti, nu există un punct de vedere unitar cu privire la posibilitatea închiderii procedurii insolvenţei în cazul prevăzut la art. 174 din Legea nr. 85/2014 cât timp nu s-a soluţionat definitiv cererea de atragere a răspunderii patrimoniale a persoanelor care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, cerere formulată în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014.

ICCJ a admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Iaşi şi, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 173 alin. (2), precum şi ale art. 180 din aceeaşi lege, stabileşte că:

Procedura insolvenţei nu poate fi închisă înainte de soluţionarea prin hotărâre definitivă a acţiunii de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, formulată în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here