Consiliul Superior al Magistraturii a decis cum vor funcționa instanțele din România după 15 mai, odată cu ieșirea din starea de urgență și intrarea în stare de alertă. Practic, instanțele vor putea stabili un program special, iar la consultarea arhivelor vor fi impuse restricții. Totodată, în cazurile unde sunt judecați inculpați bolnavi sau suspecți de coronavirus magistrații trebuie să fie notificați.
La programarea şedinţelor de judecată, preşedinţii de instanţă vor ţine seama de necesitatea asigurării unui echilibru între principiul soluţionării cu celeritate a cauzelor şi principiul asigurării sănătăţii public. Se recomandă ca accesul să fie permis:

a) participanţilor la procedurile judiciare. în sălile de şedinţă, cu 10 de minute anterior intervalului orar în care sunt fixate cauzcle respective;

b) la compartimentele carc desfăşoară activităţi cu publicul, potrivit unei programări prealabile realizate online sau telefonic, cu respectarea regulilor de distanţare socială şi doar în măsura în care justiţiabilii nu au posibilitatea de a consulta dosare ori evidenţe în format electronic. în cazuri excepţionale, preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta va putea permite accesul şi fără o programare prealabilă.

Programul şedinţelor de judecată, programul de lucru cu publicul şi informaţiile necesare programării prealabile pentru accesul la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul se aduc la cunoştinţă prin afişare, prin publicare pe pagina de internet a instanţei, precum şi prin orice alt mijloc de informare publică.

Pe întreagă perioadă în care se află în incinta instanţei, personalul acesteia, justiţiabilii, alţi participanţi la procesele civile şi penale, precum şi publicul sunt obligaţi să poarte echipamentele de protecţie individuale, în condiţiile stabilite prin decizia conducătorului instanţei. Cei care nu respectă măsurile stabilite, pot fi evacuate, la decizia preşedintelui completului de judecată sau, după caz, preşedintele instanţei ori persoana desemnată de acesta.
În cauzele nonpenale. dacă este posibil, instanţele judecătoreşti pot dispune măsurile necesare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă, cu respectarea principiilor care guvernează procesul civil. În cauzele penale, desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă se va face în condiţiile Codului de procedură penală sau ale legilor speciale, cu respectarea principiilor care guvernează procesul penal.
Pentru anul calendaristic 2020, vacanţa judecătorească este de o lună, în intervalul 1-31 august, a mai stabilit CSM. Concediul de odihnă anual pentru întregul personal al instanţelor judecătoreşti poate fi efectuat şi în afara duratei vacanţei judecătoreşti, fără a perturba buna desfăşurare a activităţii instanţei. Completele de judecată pot stabili ca pe durata vacanţei judecătoreşti să fie soluţionate şi alte tipuri de cauze decât cele urgente, stabilite de colegiul de conducere al instanţei. Cu toate acestea, instanţa va avea în vedere cererile de amânare a cauzei întemeiate pe efectuarea concediilor de odihnă în perioada vacanţei judecătoreşti, formulate de părţi, reprezentanţii lor convenţionali sau legali sau alţi participanţi la procedura judiciară.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here