Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit, printr-o decizie datărecent, că, în cadrul politicii europene de dezvoltare rurală, criteriul de determinare care permite unui tânăr fermier să aibă acces la ajutorul la înființarea întreprinderii este cel al producției brute standard a întregii exploatații agricole, iar nu doar a părții pe care o deține din aceasta.

”O reglementare națională care stabilește condiții de acces diferite la sprijinul pentru începerea activității, după cum tânărul fermier își începe activitatea împreună cu alți tineri fermieri sau împreună cu alți fermieri care nu aparțin acestei categorii, nu constituie o discriminare”, se arată într-un comunicat de presă.

Dreptul UE stabilește normele generale care reglementează sprijinul Uniunii în favoarea dezvoltării rurale, finanțat de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), și completează dispozițiile comune privind fondurile structurale și de investiții europene. În acest context, statele membre stabilesc și aplică condițiile speciale de acces pentru tinerii fermieri atunci când aceștia nu își încep activitatea ca șef de exploatație unic, a precizat Curtea Europeană.

Decizia pronunțată de CJUE se referă la cazul unui tânăr fermier, stabilit în Belgia, care a preluat o treime din exploatația părinților săi. Bărbatul a introdus la Regiunea Valonă o cerere de sprijin pentru începerea activității, care i-a fost respinsă pentru motivul că exploatația preluată avea o producție brută standard (PBS) mai mare decât plafonul prevăzut de reglementarea regională, stabilit la un milion de euro.

Tânărul fermier a sesizat agenția plătitoare cu o cerere prin care a solicitat ca, pentru determinarea PBS, să se țină seama de faptul că el nu și-a început activitatea ca șef de exploatație unic. Această reclamație a fost respinsă, iar agenția de plăți a confirmat că valoarea PBS care trebuia luată în considerare era cea a exploatației în ansamblul său și că aceasta, în cuantum de aproape 2 milioane de euro, depășea astfel plafonul prevăzut de reglementarea națională.

Sesizat cu o acțiune, un tribunal din Belgia a cerut CJUE să stabilească dacă dreptul Uniunii în această materie se opune ca statele membre să țină seama de producția brută standard a întregii exploatații, iar nu doar de partea tânărului fermier din aceasta pentru a stabili pragurile de acces la ajutor atunci când exploatația agricolă este organizată sub forma unei asocieri de fapt în cadrul căreia tânărul fermier dobândește o parte indiviză și devine șef de exploatație, fără însă a fi un șef de exploatație unic.

Curtea a constatat că dreptul Uniunii în domeniul sprijinului pentru dezvoltare rurală nu se opune unei reglementări naționale în temeiul căreia criteriul stabilirii plafonului care permite unui tânăr fermier, care își începe activitatea în calitate de șef de exploatație care nu este unic, să aibă acces la ajutorul la înființarea întreprinderii este cel al PBS a întregii exploatații agricole, iar nu doar a părții acestui tânăr fermier din această exploatație.

Pe de altă parte, Curtea subliniază că ajutorul în cauză este destinat să favorizeze înființarea întreprinderilor de către tinerii fermieri și că este necesar ca sprijinul pentru înființarea unei întreprinderi să acopere numai perioada inițială de activitate a acestor întreprinderi și să nu devină un ajutor pentru funcționare. Rezultă că acest ajutor nu este acordat pentru a favoriza, în mod nediferențiat, înființarea oricărei exploatații agricole, ci numai pe cea a exploatațiilor care îndeplinesc condițiile referitoare la șefii de exploatație, la activitățile sau la dimensiunile acestor exploatații, ceea ce permite statelor membre să limiteze acordarea acestuia în funcție de caracteristicile proprii exploatațiilor pe care tinerii fermieri le preiau.

Curtea arată că o reglementare care condiționează acordarea ajutorului la înființarea întreprinderii pentru tânărul fermier de PBS a întregii exploatații îi supune pe tânărul fermier care își începe activitatea singur și pe cel care își începe activitatea împreună cu alți fermieri care nu se încadrează în această categorie unor cerințe identice. În ceea ce privește mai precis reglementarea belgiană, Curtea arată că plafonul majorat ține seama de o diferență obiectivă de situație și nu încalcă, așadar, cerința echivalenței, întrucât doi sau mai mulți tineri fermieri care își încep activitatea împreună ca șefi de exploatație sunt în principiu în măsură să producă mai mult decât un tânăr fermier care își începe activitatea singur.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here