Decizia nr. 88/2023 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a sintagmei „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispoziţiilor art. 2745 lit. b)din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistuluiesteîn vigoare de la 25 aprilie 2023.

Dispoziţiile art. 2745 lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului prevăd: “Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de ofiţer, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: (. . .) b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.”

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate încalcă prezumţia de nevinovăţie şi îngrădesc în mod discriminatoriu şi nejustificat libera alegere a profesiei sau a locului de muncă prin participarea la un concurs, deoarece condiţia de a nu fi cercetat disciplinar nu se aplică tuturor candidaţilor, iar declanşarea unei cercetări prealabile în materie disciplinară nu echivalează cu stabilirea vinovăţiei persoanei cercetate. În plus, menţionează că dosarul având ca obiect cercetarea sa disciplinară a fost clasat ulterior datei la care au fost anunţate persoanele declarate admise/respinse în urma înscrierii la un concurs organizat de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui.

Curtea a reţinut că sintagma “nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispoziţiilor art. 2746 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 împiedică accesul poliţistului, funcţionar public cu statut special, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere, ce ţine de exercitarea raportului său de serviciu, aducând astfel atingere dispoziţiilor art. 16 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 41 din Constituţie

Astfel, prin Decizia nr. 88/2023 s-a admis excepția de neconstituționalitate şi constată că sintagma “nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispoziţiilor art. 2745 lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului este neconstituţională.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here