Decizia nr. 176/2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal şi ale art. 270 alin. (3)  din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României este în vigoare de la 05 mai 2022.

Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal şi ale art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine că, potrivit art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal, nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 5 ani.

Susţine, de asemenea, că va comite infracţiunea prevăzută de textul de lege menţionat anterior şi persoana care depozitează un singur pachet de ţigări, întrucât este îndeplinit unul dintre elementele materiale alternative ale infracţiunii de contrabandă, iar, potrivit art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, contrabanda asimilată se pedepseşte ca şi contrabanda simplă, cu pedepse între 2 şi 7 ani închisoare.

Precizează că au existat situaţii în care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală pentru aproximativ 848 de pachete de ţigări. Subliniază că, deşi pentru o cantitate mică de ţigarete de contrabandă este posibilă renunţarea la urmărirea penală, pentru aceeaşi faptă nu este posibilă pronunţarea unei soluţii de renunţare la aplicarea pedepsei.

Totodată, susţine că, potrivit dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. (1) al aceluiaşi articol, colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, fără a se indica vreun prag valoric, în acest fel norma criticată fiind contrară dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Constituţie.

Susţine, de asemenea, că lipsa unui prag valoric sub care fapta în discuţie să nu constituie infracţiune – cum este reglementat, de pildă, la art. 270 alin. (2) lit. a) din Codul vamal ori la art. 2961 alin. (1) din Codul fiscal, potrivit căruia fapta constituie infracţiune doar când se depăşeşte limita a 10.000 de ţigarete – conduce la încălcarea principiului ultima ratio în materie penală, potrivit căruia nu este suficient să se constate că faptele incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, ci această atingere trebuie să prezinte un anumit grad de intensitate, de gravitate, pentru a fi justificată aplicarea unei sancţiuni penale.

Învederează că lipsa unui prag valoric nu este doar o problemă teoretică, întrucât pe rolul instanţelor de judecată s-au aflat în ultimii ani numeroase cauze în care inculpaţii au fost trimişi în judecată pentru fapte derizorii, respectiv pentru vânzarea a zece sau chiar a două pachete de ţigări.

Curtea admite că faptele prevăzute la art. 270 alin. (3) din Codul vamal al României, constând în colectarea, deţinerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, deşi sunt asimilate infracţiunii de contrabandă, prezintă pericol social, întrucât, prin săvârşirea acestora, bunurile/mărfurile menţionate ajung la consumator, fiind mai greu de identificat şi de recuperat.

Astfel, CCR admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Florentina Diaconescu în Dosarul nr. 22.126/299/2018 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti – Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României sunt neconstituţionale.

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceeaşi autoare în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here