Decizia nr. 244/2021 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu referire la sintagma “în vârstă de până la 16 ani” a fost pubicată în Monitorul Oficial.

Potrivit deciziei CCR, în motivarea excepției de neconstituționalitate, Avocatul Poporului susține că acordarea concediului și indemnizației aferente doar pentru îngrijirea copilului cu afecțiuni grave în vârstă de până la 16 ani este discriminatorie și încalcă principiul constituțional privind egalitatea în drepturi a cetățenilor.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 26  alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Dispozițiile art. 26 alin. (11) au fost introduse prin art. I pct. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2017, având următorul conținut: “În cazul copilului cu afecțiuni grave, asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani.”

Din analiza motivării excepției de neconstituționalitate, Curtea observă că autorul acesteia critică dispozițiile art. 26 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu referire la sintagma “în vârstă de până la 16 ani”, astfel că acestea constituie obiect al excepției de neconstituționalitate.

Potrivit deciziei, diferența de tratament juridic cuprinsă de textul de lege criticat – potrivit căruia, în cazul copilului cu afecțiuni grave, asigurații au dreptul la concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani – nu are nicio justificare obiectivă și rezonabilă, instituind o discriminare pe criteriul vârstei copilului cu afecțiuni grave, ceea ce contravine atât prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție, teza referitoare la interzicerea discriminării, cât și prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția specială a copiilor. În concluzie, sintagma “în vârstă de până la 16 ani” cuprinsă în dispozițiile de lege criticate este neconstituțională.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here