Decizia CNA nr. 304/2015 privind procedura de acordare, modificare, prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală digitală pentru difuzarea în sistem digital terestru, publicată în Monitorul Oficial nr. 439 din 19 iunie 2015 (M.Of. nr. 439/2015).

În vigoare de la 19.06.2015

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,

în scopul acordării licenţelor audiovizuale digitale pentru serviciile de programe audiovizuale ce vor fi difuzate în sistem digital terestru,

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 403/2013 de aprobare a Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional,

ţinând cont de necesitatea asigurării unui raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire naţională şi serviciile locale, regionale ori tematice,

având în vedere obligaţiile ce revin Consiliului Naţional al Audiovizualului în asigurarea pluralismului surselor de informare a publicului şi încurajarea liberei concurenţe,

în temeiul art. 10 alin. (3) lit. a) – f), j) şi k), art. 17 alin. (1) lit. a) şi d), art. 22, 24, 43, 44, 48, art. 50 alin. (2), art. 51, 52, 54, 56, 58 şi 59 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) În sensul prezentei decizii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:

a) CNA – Consiliul Naţional al Audiovizualului;

b) ANCOM – Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;

c) ARMA – Asociaţia Română pentru Măsurarea Audienţelor;

d) reprezentant – reprezentantul legal sau orice persoană împuternicită de acesta să angajeze solicitantul în relaţia cu CNA;

e) serviciu de televiziune terestră analogică – serviciu de programe de televiziune care se difuzează pe cale radioelectrică terestră în baza unei licenţe audiovizuale analogice.

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 1 şi art. 44 alin. (12) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea audiovizualului.

Art. 2.

În scopul difuzării serviciilor de programe în sistem digital terestru, prezenta decizie stabileşte:

a) criteriile şi modalităţile de eliberare a licenţelor audiovizuale digitale în cadrul procesului de trecere de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră;

b) procedura de acordare prin concurs a licenţelor audiovizuale digitale terestre.

CAPITOLUL II

Criteriile şi modalităţile de eliberare a licenţei audiovizuale digitale în cadrul procesului de trecere de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră

Art. 3.

(1) Radiodifuzorii prevăzuţi la art. 52 alin. (2) din Legea audiovizualului pot solicita eliberarea unei/unor licenţe audiovizuale digitale în vederea difuzării serviciului/serviciilor de televiziune difuzat/e în sistem analogic terestru. Licenţa audiovizuală digitală se eliberează prin decizia Consiliului, în baza criteriilor prevăzute în prezenta decizie.

(2) Dosarul de solicitare va conţine următoarele documente:

a) cerere, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, cu precizarea multiplexului digital în care intenţionează să se încadreze, formatul video utilizat, 16/9 sau 4/3, rezoluţia imaginii, standard definiţie sau înaltă definiţie, furnizarea altor servicii multimedia asociate serviciului de programe;

b) licenţa audiovizuală analogică, în original;

c) decizia de autorizare, în original;

d) declaraţii notariale, eliberate la momentul solicitării, privind datele necesare, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 44 şi 51 din Legea audiovizualului;

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here