Începând de mâine, 8 august 2013, intră în vigoare modificările la Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Noile prevederi fac referire la activitatea instructorilor auto, circulaţia mopedelor, dar şi transportul persoanelor în stare de ebrietate.

Hotărârea Guvernului nr. 480/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 454/2013, actualizează şi reglementările privind obţinerea permisului de conducere, în concordanţă cu alte modificări făcute la începutul lunii iunie, prin Ordinul nr. 82/2013.

Instructorii auto autorizaţi nu mai pot pregăti practic elevii

HG nr. 480/2013 abrogă punctul potrivit căruia instructorii auto autorizaţi pot pregăti practic candidaţii la obţinera unui permis de conducere. În concluzie, doritorii vor putea apela doar la şcolile de şoferi pentru susţinerea cursurilor practice.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma art.29 (al Regulamentului), iar în dreapta articolul din HG nr. 480/2013 care abrogă prevederea.

(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

circulatie1

Conducerea vehiculelor din categoria Tr

Prevederea referitoare la conducerea vehiculelor din categoria Tr este detaliată, începând de mâine având acest drept posesorii permiselor de conducere valabile pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE, după cum urmează:

  • posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria B are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
  • posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria BE are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;
  • posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria C are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
  • posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria CE are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică decât greutatea maximă a tractorului.

Pe trecerile de pietoni trec…doar pietonii

În noua formă a Regulamentului se stabileşte că este interzis vehiculelor din categoriile AM, A1, A2 şi A să traverseze drumurile publice pe trecerile destinate pietonilor.

Este vorba, mai exact, de mopede, motociclete, tricicluri, conform OUG nr. 195/2002.

circulatie2

Transportul persoanelor aflate în stare de ebrietate

Se interzice, de asemenea, transportul persoanelor aflate în stare de ebrietate pe autovehiculele din categoriile enumerate mai sus.

Practic, aceste două „noi” prevederi reprezintă înlocuirea termenului de „motocicletă” cu sintagma „autovehicule din categoriile AM, A1,A2 şi A”, modificare realizată, cel mai probabil, atât pentru clarificarea exactă a categoriilor de vehicule la care se face referire, cât şi pentru includerea mopedelor în reglementări, odată cu obligativitatea obţinerii permiselor de conducere pentru acestea.

circulatie3

Obţinerea permisului de conducere, actualizată

Tot de mâine începând, cursul de pregătire teoretică şi practică în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii.

Candidaţii care până pe 8 august au fost declaraţi „admis” la proba teoretică şi nu au finalizat examenul pentru obţinerea permisului de conducere susţin proba practică în conformitate cu reglementările în vigoare la data promovării probei teoretice.

Aici amintim faptul că examinarea pentru susţinerea permisului auto s-a modificat în prima jumătate a lunii iunie, când s-a stabilit că persoanele care candidează la obţinerea permisului auto trebuie să susţină proba teoretică în aceeaşi zi în care sunt înregistraţi în aplicaţia informatică de examinare. În caz contrar, înregistrarea îşi pierde valabilitatea.

circulatie4

Află mai multe despre modificările privind examinarea pentru obţinerea permisului auto de AICI!

Până la data de 19 ianuarie 2014, pregătirea teoretică şi practică prin cursuri organizate de unităţi se consideră realizată în situaţia candidaţilor la examenul pentru obţinerea permisului de conducere din categoria AM, care fac dovada că au absolvit cursul de legislaţie rutieră în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule, anterior datei de 19 ianuarie 2013.

Mai exact, aceştia se pot programa la examen fără să mai facă dovada absolvirii unei şcoli de şoferi, ci doar în baza următoarelor documente:

  • cerere-tip semnată de candidat;
  • certificatul de cazier judicar în termenul de valabilitate;
  • capia actului de identitate valabil;
  • dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente obţinerii permisului de conducere.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here