Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului se va schimba începând cu data de 1 ianuarie 2014, potrivit Ordinului MFP nr. 2007/2013.
Ordinul de plată este folosit la plăţile către şi de la Trezoreria Statului, iar plătitorii care-l folosesc pot fi persoane juridice/fizice, ordonatori de credite, Ministerul Finanţelor Publice sau unităţile descentralizate.
Prin Ordinul nr. 2007/2013 sunt introduse în modelul ordinului de plată rubricile “Cod angajament” şi “Indicator angajament”. Acestea vor fi completate de entităţile publice înrolate în sistemul “Controlul angajamentelor bugetare”.
» Noul model al ordinului de plată pentru Trezoreria Statului poate fi consultat AICI.
Conform Normelor privind utilizarea şi completarea ordinului de plată, acesta e folosit de plătitori astfel:
• persoane juridice şi persoane fizice (agenţi economici, alţi plătitori):
achitarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, inclusiv restituiri din finanţarea anilor precedenţi datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor de venituri proprii ale instituţiilor publice, inclusiv a sumelor datorate Ministerului Finanţelor Publice;
achitarea în contul instituţiilor publice a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, bunurilor livrate şi a lucrărilor executate de către acestea;
transferul în conturile proprii deschise la instituţiile de credit sau, după caz, la Banca Naţională a României a sumelor încasate în conturi deschise la Trezoreria Statului şi alte plăţi efectuate din aceste conturi;
• ordonatori de credite:
achitarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale;
achitarea obligaţiilor către furnizori şi creditori, virări de sume reprezentând transferuri şi subvenţii, restituiri de venituri bugetare încasate necuvenit;
• Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile descentralizate: restituiri de venituri bugetare încasate necuvenit, compensări şi regularizări din bugetul de stat şi din celelalte bugete; virări de sume din fonduri publice gestionate de Ministerul Finanţelor Publice în numele statului, inclusiv plăţi pentru datoria publică internă şi externă, rambursări de credite, precum şi alte plăţi.
Ordinele de plată se pot completa în format tipărit sau în format electronic (după caz).
Foto: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here