22 Martie, 2018

De la 1 ianuarie 2014 se modifică unele obligaţii ale operatorilor economici privind produsele accizabile

Modificările pe care le vom semnala la locul potrivit vor fi aplicate în urma dispoziţiilor introduse de la 1 ianuarie în Codul fiscal prin O.U.G. nr. 102/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 703/2013.

Confiscarea tutunului prelucrat

Tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau de către organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizaţi pentru tutun prelucrat, destinatarilor înregistraţi, expeditorilor înregistraţi sau importatorilor autorizaţi de astfel de produse, după cum urmează:

- sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de produse al antrepozitarilor autorizaţi, al destinatarilor înregistraţi, al expeditorilor înregistraţi sau al importatorilor autorizaţi se predau în totalitate acestora;
- sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatoarele prevăzute la lit. a) se predau în custodie de către organele care au procedat la confiscare antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia şi depozitarea de tutun prelucrat, inclusiv persoanelor afiliate acestora, a căror cotă de piaţă reprezintă peste 5%.

Condiţii de distribuţie şi comercializare a produselor accizabile

Comercializarea pe piaţa naţională a alcoolului sanitar în vrac este interzisă.

Comercializarea în vrac şi utilizarea ca materie primă a alcoolului etilic cu concentraţia alcoolică sub 96,00% în volum, pentru fabricarea băuturilor alcoolice, este interzisă. În sensul art. 20669 alin. (11) din Codul fiscal, din care am citat, noţiunea de “alcool etilic” nu cuprinde distilatele.

Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi tutun prelucrat sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea competentă şi să îndeplinească următoarele condiţii:

- să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
- să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;
- să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării potrivit prezentului capitol.

Băuturile alcoolice livrate de operatorii economici producători către operatorii economici distribuitori sau comercianţi angro trebuie să fie însoţite şi de o copie a certificatului de marcă al producătorului, din care să rezulte că marca îi aparţine.

Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem angro produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat – sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea competentă. Procedura a fost aprobată prin Ordinul ANAF nr. 2491/2010, publicat în Monitorul oficial nr. 656/2010.

Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat – sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea competentă. Procedura de înregistrare se găseşte în anexele la acelaşi Ordin ANAF nr. 2491/2010.

Operatorii economici distribuitori şi comercianţii angro sau en detail de băuturi alcoolice, tutun prelucrat şi produse energetice răspund pentru provenienţa nelegală a produselor deţinute.

Toate reziduurile de produse energetice rezultate din exploatare, în alte locaţii decât antrepozitele fiscale, pot fi cedate sau vândute pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile numai către un antrepozit fiscal de producţie ori pot fi supuse operaţiilor de ecologizare, în condiţiile prevăzute de normele metodologice.

Pentru comercializarea şi transportul de tutun brut şi tutun parţial prelucrat, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:

- operatorii economici care doresc să comercializeze tutun brut sau tutun parţial prelucrat provenit din operaţiuni proprii de import, din achiziţii intracomunitare proprii sau din producţia internă proprie, pot desfăşura această activitate numai în baza unei autorizaţii eliberate în acest scop de către autoritatea competentă;
- tutunul brut sau tutunul parţial prelucrat poate fi comercializat către un operator economic din România numai dacă este antrepozitar autorizat pentru producţia de tutun prelucrat, deplasarea tutunului efectuându-se direct către antrepozitul fiscal al acestuia;
- orice deplasare de tutun brut sau de tutun parţial prelucrat pe teritoriul României, realizată de operatorii economici, trebuie să fie însoţită de un document comercial în care va fi înscris numărul autorizaţiei operatorului economic.

Atunci când nu se respectă una dintre aceste prevederi, intervine exigibilitatea accizelor, suma de plată fiind determinată pe baza accizei datorate pentru alte tutunuri de fumat.

Este interzisă practicarea, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege, de către producători, importatori, operatori economici care realizează achiziţii intracomunitare sau de către persoane care comercializează, sub orice formă, de preţuri de vânzare mai mici decât costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor accizabile vândute, la care se adaugă acciza şi taxa pe valoarea adăugată. Aceste interdicţii nu se aplică la:

- comercializarea produselor accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor;
- comercializarea produselor accizabile pentru care există o cotaţie internaţională sau bursieră.

ATENŢIE: O.U.G. nr. 102/2013 a dispus introducerea – de la 1 ianuarie – a două noi obligaţii, şi anume:

- Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vânzările cu prime nu se aplică pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole prevăzute la art. 20661. Produsele prevăzute de art. 20661 sunt: băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare şi alcool etilic, cu excepţiile prevăzute prin normele metodologice; tutun prelucrat.
- În cazul vânzărilor cu preţ redus prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de produse accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole prevăzute la art. 20661 se aplică prevederile alin. (13).

prodaccimod1ian» Foto Lege5 Online: Noile alineate care vor fi introduse la art. 206^69 (modificările se aplică de la 01.01.2014). // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.

Practicarea acestui tip de vânzare de către contribuabili va constitui contravenţie şi va fi sancţionată cu amendă de la 20.000 la 100.000 de lei, precum şi cu confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din aceste vânzări.

Pentru a evita practicarea de preţuri foarte mici ca urmare a interzicerii vânzărilor cu prime a alcoolului şi băuturilor alcoolice, precum şi a tutunului prelucrat, în cazul vânzărilor cu preţ redus a acestor produse nu se poate practica un preţ mai mic decât costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor accizabile vândute, la care se adaugă acciza şi taxa pe valoarea adăugată. În caz contrar, contribuabulii care nu respectă această prevedere legală vor fi sancţionaţi corespunzător, respectiv amendă de la 20.000 la 100.000 de lei, precum şi cu confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din aceste vânzări.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu