Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”a fost publicată în Monitorul Oficial. 

Astfel, pentru consumul realizat în perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022, preţurile la energie electrică şi gaze naturale se plafonează, pentru clienţii casnici , după cum urmează:

a)preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 0,8 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preţ a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,336 lei/kWh;

b)preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,31 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preţ a gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,200 lei/kWh.

Limita maximă a consumului pentru perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru clienţii casnici este de:

a)900 kWh energie electrică, alocat în tranşe lunare, conform anexei;

b)echivalentul în kWh a 1.200 m3de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per m3, alocat în tranşe lunare, conform anexei.”

Pentru consumul realizat în perioada 1 februarie-31 martie 2022, preţurile pentru energie electrică şi gaze naturale se plafonează pentru clienţii noncasnici după cum urmează:

  1. preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, TVA inclus, din care componenta de preţ al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;
  2. preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.

Beneficiarii, clienţi finali în calitate de consumatori afectaţi, ca urmare a unei cereri depuse de aceştia la furnizori sau ca urmare a constatărilor efectuate de autorităţile competente sau de furnizori, au dreptul la măsuri de remediere, după cum urmează:

a)recalcularea facturilor întocmite cu nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi reemiterea acestora fără plata de accesorii determinate potrivit contractului de furnizare;

b)restituirea diferenţelor de sume stabilite în mod eronat şi achitate furnizorilor de energie electrică/gaze naturale, respectiv operatorilor de distribuţie care revând energie electrică clienţilor finali, într-un termen rezonabil ce nu poate depăşi 5 zile calendaristice de la data constatării.

Recalcularea facturilor se realizează în termen de 15 zile de la momentul cererii depuse de consumator sau de la data constatărilor efectuate de autorităţile competente sau de furnizori, termenul de plată al facturii prelungindu-se cu această durată.

Sunt interzise perceperea de penalităţi şi/sau sistarea furnizării pentru neplata facturilor întocmite eronat.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here