De la 1 august au intrat în vigoare o serie de noi obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile, ca urmare a modificărilor şi completărilor introduse în Codul fiscal prin O.U.G. nr. 24/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 384 din acest an.

Astfel cum se arăta în expunerea de motive a MFP, ca iniţiator al ordonanţei de urgenţă, păcura şi produsele energetice, asimilate acesteia din punct de vedere al accizelor, sunt produse destinate a fi utilizate drept combustibil pentru încălzire.

Totuşi, există cazuri când aceste produse sunt utilizate drept combustibil pentru motor. În această situaţie, în conformitate cu reglementările de la art. 20616 alin. (4) şi (41) din Codul fiscal, aceste produse sunt accizate la nivelul combustibului pentru motor echivalent, respectiv motorină.

În acest context, trebuie subliniat faptul că nivelul accizelor pentru păcură este de 15 euro/tonă, în timp ce nivelul accizelor pentru motorină este de 374 euro/tonă, deci de aproximativ 25 de ori mai mic faţă de cel al motorinei.

Ulterior punerii în liberă circulaţie pe teritoriul Uniunii Europene, la un nivel al accizelor de 15 euro/tonă, aceste produse energetice sunt oferite spre utilizare, în calitate de combustibil pentru motor, operatorilor economici care activează în domeniul construcţiilor şi care deţin parcuri mari de autovehicule şi utilaje de construcţii.

De asemenea, la nivelul ţării noastre există producători care realizează păcură şi produse energetice asimilate păcurei din punct de vedere al accizelor, din amestecul motorinelor şi a reziduurilor.

Faţă de această practică, există indicii că produsul finit, datorită caracterisiticilor fizico-chimice foarte apropiate cu cele ale motorinei, nu este utilizat drept combustibil pentru încălzire, ci din contră, este utilizat drept combustibil pentru motor, evitându-se plata unei accize mult mai mari.

În unele cazuri, produsele energetice cu nivel ridicat al accizelor, de tipul motorinelor, sunt achiziţionate de antrepozitari autorizaţi de producţie produse energetice, în general din categoria păcurelor, ca materii prime în scopul declarat de a fi amestecate cu reziduuri, ulterior aceştia comercializând motorina ca atare, fără nicio prelucrare, dar pe care o declară ca fiind un produs energetic de tipul păcurei, cu nivel de accizare de 15 euro/1.000 kg.

De asemenea, în multe din cazuri, aceste produse cu denumirea de „păcură” provenite din import, din achiziţii intracomunitare ori din producţie naţională, sunt „spălate” prin  intermediul unor firme fantomă ajungând a se comercializa inclusiv prin staţii de distribuţie a carburanţilor ca motorină.

*

Faţă de aceste premise, avute în vedere de MFP, în Codul fiscal au fost introduse completări, dintre care menţionăm dispoziţii relevante care privesc operatorii economici cu astfel de produse.

● Produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) – respectiv păcura cu codurile NC de la 2710 19 61 până la 2710 19 69 – sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor pot fi eliberate pentru consum, deţinute în afara unui antrepozit fiscal, transportate inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizate, oferite spre vânzare ori vândute, pe teritoriul României, numai dacă sunt marcate şi colorate.

● Sunt exceptate de la obligaţia de marcare şi colorare produsele respective care sunt:

– destinate exportului, livrărilor intracomunitare şi cele care tranzitează teritoriul României, cu respectarea modalităţilor şi procedurilor de supraveghere fiscală stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

– livrate către sau de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Marcarea se face cu marcatorul solvent yellow 124, nivel de marcare de 7 mg +/- 10% de marcator pe litru de produs energetic.

Colorarea se face cu colorantul solvent blue 35 echivalent, la nivel de colorare de 25 mg +/- 10% de colorant pe litru de produs energetic.

Operaţiunea de marcare şi colorare, realizată în antrepozite fiscale, se face sub supraveghere fiscală, iar operatorii economici din România care achiziţionează marcatori şi coloranţi pentru păcură au obligaţia ţinerii unor evidenţe stricte privind cantităţile de astfel de produse utilizate.

Antrepozitarul autorizat din România are obligaţia marcării şi colorării produselor în antrepozitul fiscal pe care îl deţine.

În cazul achiziţiilor intracomunitare şi al importurilor, responsabilitatea marcării şi colorării la nivelurile prevăzute, precum şi a omogenizării substanţelor de colorare în masa de produs finit revine persoanei juridice care desfăşoară astfel de operaţiuni şi care poate fi antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau operatorul economic, după caz.

Este interzisă, cu excepţiile prevăzute de lege, eliberarea pentru consum, deţinerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor din păcură menţionate sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, nemarcate şi necolorate sau marcate şi colorate necorespunzător, după cum este interzisă marcarea şi/sau colorarea cu alte substanţe decât cele precizate.

Este, de asemenea, interzisă utilizarea de substanţe şi procedee care au ca efect neutralizarea totală sau parţială a colorantului şi/sau marcatorului.

Pentru produsele energetice din păcură menţionate sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, eliberate pentru consum, deţinute în afara unui antrepozit fiscal, transportate inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizate, oferite spre vânzare sau vândute, pe teritoriul României, nemarcate şi necolorate, sau marcate şi colorate necorespunzător, precum şi în cazul neîndeplinirii de către operatorii economici a obligaţiilor ce privesc modalităţile şi procedurile de supraveghere fiscală stabilite prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 207/2012 privind aprobarea modalităţilor şi procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a producţiei, depozitării, circulaţiei şi importului produselor accizabile, se datorează accize la nivelul prevăzut pentru motorină.

Prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă au fost introduse în Codul fiscal – în articolul 2961sancţiuni noi în această materie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here