Din 21 ianuarie sunt în vigoare noi completări la Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Amendamentele au fost aduse prin Legea nr. 28/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 18 ianuarie 2018. 

Completările la lege privesc autorizarea de securitate la incendiu şi vin după alte modificări aduse anterior prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2016.

Potrivit legii, regula principală – care interesează aici – prevede că începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz.

Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Prin Ordonanţa nr. 17/2016 s-a prevăzut, pe cale de excepţie, că pentru construcțiile și amenajările din categoriile care se supun avizării și/sau autorizării prin hotărâre a Guvernului şi care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, obligația obținerii respectivului act administrativ era limitată până la data de 30 septembrie 2017.

Noile modificări nu se mai leagă de acest termen, întrucât există o portiţă legislativă, în paragraful următor din lege care spune că până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarilor investițiilor (liberalitate care nu se aplică în situațiile în care se constată încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, de natură să impună oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor).

În schimb, până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, beneficiarii investițiilor care vizează construcții publice au obligația să realizeze și să amplaseze panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective, cu următorul conținut, tipărit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roșie, pe fundal alb: «Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu.»

Obligația vizează categoriile de construcții, cuprinse în hotărârea de Guvern, cu următoarele destinații și funcțiuni:

  • clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de comerț – baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine și hipermagazine;
  • clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de cultură – teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participării publicului;
  • clădiri ori spații amenajate în clădiri cu destinația de turism – hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente și camere de închiriat în regim hotelier.

Contravenţii. Nerespectarea obligației de realizare și amplasare a panourilor de înștiințare de către beneficiarii investițiilor în construcții și amenajări se încadrează la contravenţii cu amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei. 

Alte prevederi din lege

În atenţia celor interesaţi, reamintim şi dispoziţii relevante din lege, chiar dacă nu au suferit modificări prin recentul act normativ semnalat.

Pierderea avizului. Nerespectarea cerințelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizației de securitate la incendiu, prevăzute în normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sancționarea conform legii și pierderea valabilității avizului sau autorizației de securitate la incendiu.

Litigiile generate de emiterea și pierderea valabilității avizului sau autorizației de securitate la incendiu se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care se constată pierderea valabilității avizului de securitate la incendiu ori lucrările de construcții au început fără acest document, inspectoratele pentru situații de urgență informează autoritatea care a emis autorizația de construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru a dispune măsurile prevăzute de lege.

Pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu și încălcarea gravă a cerinței securitate la incendiu care impune oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor se comunică la registrul comerțului, prefectului și instituțiilor publice interesate, în cel mult 48 de ore.

Avizul pentru construcţii deosebite. La recepția la terminarea lucrărilor de construcții aferente clădirilor civile cu săli aglomerate, înalte, foarte înalte, din categoria de importanță excepțională sau deosebită, de producție și/sau depozitare cu suprafețe desfășurate de peste 5.000 mp și risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu suprafața desfășurată de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de parcare pentru autoturisme, clădirilor de turism având capacitatea mai mare de 50 de locuri de cazare, spitalelor, căminelor pentru copii și bătrâni sau altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligați să solicite în scris și să includă în comisia de recepție, în calitate de membru, o persoană desemnată de inspecțiile de prevenire din cadrul inspectoratelor.

Procesul-verbal de recepție va consemna realizarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentația de execuție fără de care recepția nu este acceptată.

Obligația solicitării și obținerii avizelor și/sau a autorizațiilor privind autorizația de securitate la incendiu trebuie îndeplinită după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și remedierea tuturor neconformităților.

Ai nevoie de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. As dori sa stiu daca un proprietar are voie sa-si lege bicicleta de scara de acces in scara blocului, pe motiv ca nu are loc pe balcon. Mai sunt proprietari de biciclete in bloc, dar care nu au apelat la acest mijloc. E pasibil de penalizare din partea ISU? Am avut nevoie de serviciile SMURD care cu greu au urcat la apartamente.
    Va multumim.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here