În legislaţia românească există actualmente reglementate mai multe măsuri de stimulare a angajatorilor în vederea creării de noi locuri de muncă şi ocupării forţei de muncă. Printre măsurile referitoare la stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor regăsim şi măsuri pentru angajatorii care încadrează şi menţin în muncă absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ.

Cunoaşterea măsurilor reglementate de către legiuitor în favoarea angajatorilor în sensul celor mai sus amintite poate ajuta angajatorii să îşi reducă cheltuielile lunare ce trebuie suportate de aceştia cu personalul salariat.

Tocmai având în vedere acest aspect, în prezentul  articol ne-am propus să prezentăm aspectele legale referitoare la facilităţile acordate angajatorilor de către stat pentru angajarea şi menţinerea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ.

Ce facilităţi/avantaje au angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ?

Potrivit art. 80 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ1 primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat:

a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă2 în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi de învăţământ superior care nu au promovat examenul de licenţă beneficiază, în condiţiile legii, de subvenţia prevăzută la art. 80 alin. 1 lit. b din Legea nr. 76/2002.

Contribuţia prevăzută la articolul menţionat reprezintă contribuţia angajatorului aferentă absolvenţilor încadraţi în condiţiile art. 80 din lege, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002.

De asemenea, legiuitorul prevede că angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute la art. 80 alin. 1 din Legea nr. 76/2002 pe o perioadă de 18 luni (art. 80 alin. 2).

Reţinem că prevederile art. 80 din lege se aplică în situaţia în care angajatorii încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.

Încadrarea în munca pe perioada nedeterminata, potrivit art. 80 din lege, a absolventilor se va face numai pe posturi vacante3 .

Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi în luna respectivă.

Reţinem că absolvenţii pot fi încadraţi în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Aceste măsuri de stimulare nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.

Beneficiază de prevederile art. 80 din Legea nr. 76/2002 angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ?

Angajatorii care au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ nu beneficiază de prevederile art. 80 din Legea nr. 76/2002 pentru absolvenţii din această categorie (art. 80 alin. 3 din Legea nr. 76/2002).

Prevederile art. 80 alin. 3 din lege se aplică în cazul unităţilor din cadrul:

  • Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor 
  • Ministerului Justiţiei 
  • Serviciului Român de Informaţii
  • Serviciului de Informaţii Externe
  • Serviciului de Protecţie şi Pază

care au obligaţia de a încadra în muncă absolvenţi ai instituţiilor militare de învăţământ sau ai altor instituţii similare.

Ce obligaţie au angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile art. 80 şi  ce riscă aceştia dacă nu o respectă?

În conformitate cu prevederile art. 83 alin.1 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile art. 80 sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului prevăzut la art. 83 alin.1 din Legea nr. 76/2002, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:

  • încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b (ca urmare a acordului părţilor), art. 56 lit. d şi e (ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, respectiv ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate), art. 61 lit. d (în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat) şi art. 65 (concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b, art. 98 alin. 1 lit. e, art. 99 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Angajatorii care beneficiază de subvenţionarea locurilor de muncă în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 şi care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă, din motivele prevăzute la art. 83 alin. 2 din Legea nr. 76/2002, anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot beneficia de o nouă subvenţie din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

De ce facilităţi/avantaje mai beneficiază angajatorii pentru absolvenţii angajaţi?

În perioada celor 18 luni, prevăzută la art. 83 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condiţiile legii, iar cheltuielile necesare pentru respectiva pregătire profesională vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Potrivit art. 841 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. 1, menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori4 pentru aceste persoane şi virate, conform legii.

De reţinut că ajutorul financiar prevăzut la art. 841 alin. 1 din Legea nr. 76/2002 poate fi acordat pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. 1 din Legea nr. 76/2002; ajutorul financiar respectiv se virează, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii.

______________________________

1 În sensul Legii nr. 76/2002, prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

2 Valoarea indicatorului social de referinţă este în prezent 500 lei.

3 Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reînfiintate dupa mai putin de 6 luni de la data încetarii raporturilor de munca sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.

4 Prin contribuţii sociale datorate de angajatori se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări pentru şomaj.

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra 3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here