Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată în Monitorul Oficial nr. 330 din  14 mai 2015 (M.Of. nr. 330/2015), se încadrează în actele normative ce impun principii de funcționare politicii fiscal-bugetare, stabilesc politici economice privind gradul maxim de îndatorare și valoarea datoriei publice și stabilesc reguli privind rectificările bugetare.

În teorie, acesta este un act normativ foarte important dacă s-ar respecta în totalitate în forma adoptată și dacă nu s-ar repeta experiențele din perioada 2010-2015, de la prima apariție a legii, când, în ciuda unor prevederi normative exprese din lege, s-au găsit de fiecare dată soluții juridice de introducere a unor derogări de la prezenta lege.

În acest sens, prezentăm câteva aspecte importante ale legii.

Obiectivele politicii fiscal-bugetare sunt:

  • menţinerea datoriei publice la un nivel sustenabil pe termen mediu şi lung;
  • gestionarea prudentă a resurselor şi a obligaţiilor asumate ale sectorului public şi a riscurilor fiscal-bugetare;
  • menţinerea unui nivel adecvat al resurselor bugetare pentru plata serviciului datoriei publice;
  • asigurarea predictibilităţii nivelului cotelor şi bazelor de impozitare sau taxare.

Observăm că aceste obiective sunt foarte corecte la nivel de doctrină economică. Punerea în practică lasă de multe ori de dorit.

Principiile pe care le va respecta Guvernul în politicile fiscal bugetare sunt:

  • principiul transparenței;
  • principiul stabilității;
  • principiul responsabilității fiscale;
  • principiul echității;
  • principiul eficienței;
  • principiul eficienței cheltuielilor de personal plătite din fonduri publice.

Probabil în viitor, nu neapărat unul foarte apropiat, vom vedea principiul stabilității sau principiul responsabilității aplicat, pentru că în ultimii ani, prin sutele de modificări fiscale nu am observat nicio predictibilitate.

Printre alte aspecte pe care noi le considerăm importante observăm că în momentul în care datoria publică atinge parametrii de 55%-60% din produsul intern brut se impun măsuri guvernamentale de reducere a acestei datorii.

Din punctul de vedere al disciplinei bugetare se reiterează faptul că într-un an fiscal pot exista maxim două rectificări bugetare operate în cea de-a doua jumătate a anului. Poate fi operată o rectificare bugetară în primul semestru doar în cazul unor deteriorări semnificative a parametrilor bugetari.

 Să sperăm că această lege de doctrină economică, bună ca nivel de conținut, va fi aplicată în mod corespunzător fără derogările de rigoare.

Ai nevoie de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here