Ce este cartea funciară?

Cartea funciară este un registru public, care cuprinde evidenţa juridică a imobilelor din aceeaşi localitate.

Publicitatea imobiliară se îndeplineşte pe tot teritoriul ţării, prin înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale care se transmit/constituie/modifică/sting/radiază, ca urmare a actelor şi faptelor juridice referitoare la un bun imobil.

În cartea funciară, se mai înscriu/radiază şi alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii în legătură cu bunul imobil.

Până la proba contrarie, cartea funciară dovedeşte existenţa dreptului real înscris, în folosul persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credinţă un drept real imobiliar.

Acte necesare pentru înscrierea în cartea funciară

Cartea funciară se deschide la cerere, pe baza documentaţiei cadastrale şi a actului juridic prin care s-a constituit sau s-a transmis dreptul de proprietate.

Acte necesare:

1. Cerere de înscriere – tip;

2. Documentaţia cadastrală întocmită de o persoană autorizată ANCPI;

3. Actul autentic prin care s-a constituit ori s-a transmis dreptul de proprietate;

4. Dovada plăţii tarifului de înscriere.

Cererea se depune împreună cu documentaţia necesară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), care va aviza documentaţia cadastrală întocmită de către un expert autorizat şi va efectua înscrierea imobilelor în Cartea funciară.

ATENŢIE!

Actele se depun şi se ridică numai de proprietar, personal, sau de împuternicitul legal al acestuia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here