Recent a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ prin care se aduc modificări asupra Codului de procedură fiscală, respectiv asupra reglementărilor referitoare la depunerea on-line a declaraţiilor fiscale. Mai exact, prin Legea nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 92/2013 privind Codul de procedură fiscală se clarifică data la care se consideră că o declaraţie a fost depusă, în situaţia în care aceasta nu a fost validată din cauza unor erori în completarea ei.

Acest act – Legea nr. 100/2013 – intră în vigoare astăzi, 18 aprilie 2013.

* Ce trebui să ştim despre depunerea declaraţiilor fiscale?

Conform reglementărilor legislative în vigoare (art. 83 din Codul de procedură fiscală), depunerea declaraţiilor fiscale se realizează pe mai multe căi:

– la registratura organului fiscal competent.

– se comunică prin poştă cu confirmarea de primire;

– se transmite prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă.

Procedura privind transmiterea declaraţiilor prin mijloace electronice pentru impozite,taxe şi contribuţii administrate de Fisc este stabilită în cadrul OPANAF nr. 2520/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

* Data depunerii declaraţiilor fiscale…

Data depunerii declaraţiei fiscale este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

În situaţia în care declaraţia fiscală se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.

Această reglementare a fost introdusă prin OG. 29/2011, anterior data depunerii fiind considerată data validării.

depunere1
Sursa foto: Lege5.ro

* …şi modificările aduse…

Începând cu 31 august 2012 au intrat în vigoare prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 prin care se aduc completări la reglementările anterioare.

Ştim că data depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei.

OG 16/2012 vine cu o completare însă – în cazul în care declaraţia nu este validată, data depunerii declaraţiei este data validării.

Mai rămâne problema cazului în care declaraţia nu este validată ca urmare a unor erori de completare, deşi a fost depusă în limita termenului legal.

Ordonanţa introduce un nou alineat în cadrul căruia se specifică faptul că, în această situaţie, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni.

depunere2
Sursa foto: Lege5.ro

* …şi modificările la modificările aduse…

Ordonanţa Guvernului nr. 16/2012 a intrat în vigoare din luna august a anului trecut, însă era necesară aprobarea prin lege a acestui act normativ pentru continuarea producerii efectelor. Iar legea în cauză este Legea nr. 100/2013 care aprobă OG nr. 16/2013, însă cu modificări – la ordonanţă, la ordonanţă de urgenţă, la Cod de procedură fiscală.

Astfel, ultima modificare, cea reglementată prin Legea nr. 100/2013 care se aplică de ASTĂZI, intervine asupra situaţiei amintite mai sus – declaraţia a fost depusă în termenul legal, însă nu este validată ca urmare a unor erori de completare.

În acest caz, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi a lunii în care se împlineşte termenul legal de depunere, NU până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni.

depunere3
Sursa foto: Lege5.ro

* Rezumat – Tabelul modificărilor

Ordonanţa Guvernului 29/2011

Art.83,

alineatul 31 

MODIFICARE

„ Data depunerii declaraţiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este data înregistrării acestora pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiilor.”

Ordonanţa Guvernului  16/2012

Art.83,

alineatul 31

„Data depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei. În cazul în care declaraţia nu este validată, data depunerii declaraţiei este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic.

Art. 83,

alineatul 33

 

ALINEAT NOU

„Prin excepţie de la prevederile alin. (31), în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni.”

Legea nr. 100/2013

Art. 83,

alineatul 33
 

MODIFICARE

Prin excepţie de la prevederile alin. (31), în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi a lunii în care se împlineşte termenul legal de depunere.


Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate integral pe 
Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here