Citiţi mai jos ce aduce nou Legea nr. 50/2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Publicată în Monitorul oficial nr. 146 din 19 martie, legea este în vigoare de astăzi, 22 martie 2013.

Legea nr. 241/2005, cu modificările aduse, anterior, prin O.U.G. nr. 54/2010, instituie măsuri de prevenire şi combatere a infracţiunilor de evaziune fiscală şi a unor infracţiuni aflate în legătură cu acestea.

Modificările recente se referă la încadrarea pedepselor pentru anumite infracţiuni.

* Astfel, o primă modificare priveşte fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control şi care se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

În forma anterioară a legii, fapta contribuabilului care, cu intenţie, nu reface documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, deşi acesta putea să o facă, era pedepsită numai cu amendă, respectiv de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei.

* Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani. Pedepsele sunt mult mai drastice faţă de dispoziţiile anterioare ale legii care, pentru această încadrare, prevedeau închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

* Împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani. Pentru aceleaşi fapte, forma anterioară a legii prevedea pedepse cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

* Reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani. Şi pentru aceste fapte, pedepsele au fost mărite, în condiţiile în care, anterior, se prevedea închisoare de la un an la 3 ani sau amendă.

* Au fost, de asemenea, modificate condiţiile agravante privind infracţiunile de evaziune fiscală, prevăzute de Art. 9 din Legea nr. 241/2005. Potrivit alineatului (1) al acestui articol, şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

– ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

– omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

– evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;

– alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;

– executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;

– sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

– substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.

După cum spuneam, au fost modificate încadrările pedepselor în situaţii agravante, astfel că:

– dacă prin faptele menţionate s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani (faţă de majoarea cu numai 2 ani, în versiunea anterioară).

– la un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani (faţă de o majorare cu 3 ani, potrivit dispoziţiile anterioare ale legii).

Au rămas nemodificate dispoziţiile privind cauze de nepedepsire şi cauze de reducere a pedepselor. Astfel, în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de lege, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, învinuitul ori inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.

Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă.

Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică o sancţiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar.

Aceste dispoziţii nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune prevăzută de lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de nepedepsire sau de reducere a pedepsei..

Mai amintim şi dispoziţia, rămasă neamendată, potrivit căreia, în cazul în care s-a săvârşit o infracţiune prevăzută de lege, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

În sfârşit, să mai subliniem şi precizarea din Legea nr. 241/2005 care spune că nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de această lege. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here