Cuantumul drepturilor de import sau export care rezultă dintr-o datorie vamală se calculează de autoritatea vamală în momentul în care se află în posesia datelor necesare şi este înregistrat de aceasta în evidenţele contabile sau pe alt suport echivalent.

Există, însă, şi situaţii speciale, aşa cum veţi descoperi în rândurile următoare.

Codul vamal
prevede o categorie de situaţii în care regula de principiu de mai sus nu se aplică, respectiv:
când a fost introdusă o taxă antidumping sau compensatorie provizorie;
când cuantumul drepturilor legal datorate îl depăşeşte pe cel stabilit pe baza unei informaţii obligatorii;
în cazul în care prin regulamentul vamal se prevede neînscrierea în evidenţa contabilă a cuantumului drepturilor aflat sub un anumit plafon.
Pe de altă parte, autoritatea vamală poate să NU înregistreze în evidenţele contabile cuantumul drepturilor care nu a putut fi comunicat debitorului din cauza expirării termenului de cinci ani de la data la care a luat naştere datoria vamală. În subsidiar, trebuie menţionat că acest termen se suspendă din momentul introducerii unei acţiuni, pe toată durata acestei proceduri.

Înregistrarea datoriei vamale în funcţie de regimul vamal al mărfurilor

Când ia naştere o datorie vamală pentru un regim vamal de admitere temporară cu exonerare parţială de drepturi de import sau a oricărui alt act cu acelaşi efect juridic ca această acceptare, cuantumul corespunzător al drepturilor este înscris în evidenţa contabilă în cel mult două zile de la data la care autoritatea vamală poate calcula cuantumul drepturilor şi stabili debitorul acestora.
Când ia naştere o datorie vamală în urma acceptării declaraţiei pentru mărfuri pentru un alt regim vamal decât admiterea temporară cu exonerare parţială de drepturi de import sau a oricărui alt act cu acelaşi efect juridic ca această acceptare, cuantumul corespunzător acestei datorii vamale este înregistrat în evidenţa contabilă a biroului vamal de îndată ce a fost calculat şi cel mai târziu în ziua următoare celei în care mărfurilor li s-a acordat liberul de vamă. Constituirea garanţiei modifică termenele de înregistrare. Dacă a fost constituită o garanţie, totalul cuantumului drepturilor aferente mărfurilor cărora li s-a acordat liberul de vamă şi care au fost declarate de aceeaşi persoană într-o perioadă stabilită de autoritatea vamală, care nu poate depăşi 31 de zile, poate fi înregistrat o singură dată în evidenţa contabilă, la sfârşitul perioadei respective. O astfel de înregistrare în evidenţa contabilă se face în termen de cinci zile de la expirarea perioadei respective.

Înscrierea în caz de liber la vamă

Când liberul de vamă se acordă cu condiţia îndeplinirii prevederilor legale care reglementează fie stabilirea cuantumului drepturilor, fie modul de încasare a acestora, înscrierea în evidenţa contabilă se face în cel mult două zile de la data la care a fost stabilit sau fixat cuantumul ori obligaţia de a plăti drepturile rezultate din această datorie.

ATENŢIE!
 Dacă datoria vamală este legată de o taxă antidumping sau compensatorie provizorie, această taxă se înscrie în evidenţa contabilă în cel mult două luni de la instituirea acelei taxe.

Prelungirea termenelor de înregistrare

Termenele pentru înscrierea în evidenţa contabilă pot fi prelungite când circumstanţe speciale împiedică autoritatea vamală să le respecte. Prelungirea termenului nu poate depăşi 14 zile.
Dispoziţiile legate de prelungirea termenelor nu se aplică în situaţii de caz fortuit sau de forţă majoră.

Înscrierea ulterioară în evidenţele contabile

În cazul în care cuantumul datoriei vamale nu a fost înscris în evidenţa contabilă în conformitate cu dispoziţiile pe care le-am parcurs anterior, sau a fost înscris la un nivel inferior sumei datorate legal, cuantumul drepturilor ce urmează a fi recuperate se înscrie în evidenţa contabilă în cel mult două zile de la data la care autoritatea vamală a luat cunoştinţă de această situaţie şi poate calcula suma datorată legal şi stabili debitorul. Această operaţiune reprezintă înscriere ulterioară în evidenţa contabilă, iar termenul de înscriere poate fi prelungit, în regim de circumstanţe speciale, şi prelungirea nu poate depăşi 14 zile, cum am văzut deja.

Când NU se poate face înscrierea ulterioară

Înscrierea ulterioară în evidenţa contabilă nu este posibilă dacă:
– decizia iniţială de a nu înscrie drepturile în evidenţa contabilă sau de a le înscrie la o sumă mai mică decât cea legal datorată a fost luată pe baza dispoziţiilor generale invalidate la o dată ulterioară de o hotărâre judecătorească;
– cuantumul drepturilor legal datorate nu a fost înscris în evidenţa contabilă ca urmare a unei erori din partea autorităţii vamale care nu ar fi putut fi detectată în condiţii rezonabile de către persoana obligată să plătească, aceasta la rândul său acţionând cu bună-credinţă şi respectând toate dispoziţiile prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la declaraţia vamală;
– prin regulamentul vamal se poate stabili că autoritatea vamală nu procedează la înscrierea ulterioară în evidenţa contabilă a cuantumului drepturilor aflat sub un anumit plafon.
După înscrierea în evidenţa contabilă, cuantumul drepturilor se comunică debitorului potrivit normelor legale.
Detalii privind aceste proceduri sunt conţinute în art. 240 şi urm. din Codul vamal în vigoare, adoptat prin Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
————————————-(P)————————————-
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here