23 August, 2017

Data de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru obligaţiile fiscale (III). Paradoxuri

Nota redacţiei: Subiectul începerii termenului de prescripţie a fost tratat şi în alte două articole de pe LegeStart.ro. Ele pot fi citite AICI şi AICI.
________

5. Paradoxuri generate de prevederile legale care dispun că 
termenul de prescripţie începe să curgă de la 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală.

Pentru a se înţelege problema în discuţie, vom porni de la următoarea situaţie a unui contribuabil:

1. Salariile fiecărei luni, din anul 2003, au fost plătite până în ultima zi a lunii respective.

2. Impozitul pe venit aferent fiecăreia din cele 12 luni ale anului 2003 nu a fost plătit.

3. Termenul legal de plată al impozitului pe venit, pe fiecare lună, a fost 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit venitul.

4. Întârzierile la plată au început cu 26 a lunii următoare celei în care s-au plătit venitul, dată după care s-au aplicat şi celelalte sancţiuni prevăzute de lege, inclusiv (sau, în special) de executare silită.

5. Concluzia 1:

Pentru toate impozitele datorate în anul 2003, prescripţia a început să curgă, în baza art. 91 şi art. 23 din O.G. nr. 92/2003, de la data de 1 ianuarie a anului 2004, şi nu cu prima zi de la care fiecare dintre aceste obligaţii fiscale au fost înregistrate la “restanţe la plată”.

6. Între data scadenţei impozitului datorat pentru luna ianuarie 2003, de 26 februarie 2003, dată după care obligaţia fiscală a fost trecută la „restanţe la plată”, şi data de la care prescripţia a început să curgă efectiv, de 1 ianuarie a anului 2005, este o diferenţă de timp de 10 luni şi 3 zile [1], perioadă de timp care este în afara prescripţiei, dar, foarte important, înainte de începerea acesteia.

7. Prin articolul intitulat „Prejudicierea contribuabililor prin modul în care este stabilit şi se aplică termenul de prescripţie” am arătat faptul că, această perioadă de timp, de până la 10 luni şi 3 zile, reprezintă, efectiv şi în mod real, o „perioadă de înşelăciune, de prejudiciere, de fraudare (subtilă şi deghizată) a contribuabililor prin prescripţie”, prin faptul că:

7.1. Pe această perioadă contribuabilului: i se calculează majorări; i se percep penalităţi; i se aplică amenzi; i se aplică măsuri de executare silită; i se întocmesc sesizări penale, după 30 de zile de întârziere la plată; i se aplică şi alte sancţiuni prevăzute de lege.

7.2. Cu ceastă perioadă i se măreşte contribuabilului, iraţional şi nelegal perioada de prescripţie, stabilită prin lege, de 5 ani.

7.3. Termenul de prescripţie nu este stabilit să înceapă (conform principiului universal al prescripţiei, aplicat în toată lumea şi dintotdeauna) din ziua în care obligaţia fiscală este trecută la „restanţe la plată”.

8. Efectiv şi în mod real, este un adevărat act de înşelăciune, de furt al contribuabilului, de a nu include la prescripţie durate de timp de până la 10 luni şi 3 zile, pe care: se calculează majorări; se percep penalităţi; se aplică amenzi; se trece la executarea silită; se întocmesc sesizări penale (după 30 de zile de întârziere la plată); se aplică şi alte sancţiuni prevăzute de lege.

9. Pentru veniturile plătite în luna decembrie 2003, termenul legal de plată al impozitului a fost până pe 25 ianuarie 2004.

10. Începând cu 26 ianuarie 2004: impozitul aferent veniturile plătite în luna decembrie 2003 a fost trecut la „restanţe la plată”; s-au calculat majorări, s-au perceput penalităţi, s-au aplicat amenzi, s-au aplicat măsuri de executare silită şi s-au mai aplicat şi alte sancţiuni prevăzute de lege.

11.
Concluzia 2:

Pentru impozitul aferent veniturilor plătite în luna decembrie 2003, care a avut termenul de plată până pe
25 ianuarie 2004, prescripţia a început la 1 ianuarie 2004, deci cu 25 de zile înainte de expirarea termenului legal de plată al acestuia.

12. Concluzia 3:

Este un adevărat paradox ca:

12.1. pentru unele venituri, cărora le-a expirat termenul de plată, să nu opereze prescripţia de la data de la care acestea sunt înregistrate la “restanţe la plată”.

12.2. pentru alte venituri, cărora nu le-a expirat termenul de plată, să opereze prescripţia
cu 25 de zile înainte de expirarea termenului legal de plată al acestuia.


[1] Luna februarie 2003 având 28 de zile.

Actul normativ menţionat în acest articol poate fi consultat pe Lege5.ro - noul soft legislativ realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Grigorie Lăcriţa

Este evaluator în specialitatea evaluare economică şi financiară a întreprinderilor şi expert contabil, membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Cercetător de prestigiu şi profund cunoscător al fiscalităţii în practică, dr. N. Grigorie – Lăcriţa a încheiat şi executat mai multe contracte de cercetare ştiinţifică cu diferiţi agenţi economici din ţară şi străinătate, pe probleme de interes major, soluţiile oferite fiind susţinute de aceştia, de organizaţiile lor patronale şi sindicale, în îmbunătăţirea anumitor prevederi legale.

Fara comentarii

Scrie un comentariu