Începând de astăzi, 13 mai, intră în vigoare Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial nr. 330/2016.

Intervenţiile la o primă formă a legii au avut în vedere să nu permită dezvoltatorilor imobiliari ca, la adăpostul legii, să lase în seama băncilor – pentru valorificare – imobilele ridicate, pentru a scăpa astfel de obligaţia returnării creditului în sume de naură să blocheze activitatea băncilor.

În forma finală, condiţiile au fost modificate astfel încât legea să se adreseze celor care chiar au ajuns în situaţia fortuită de a nu mai putea restitui creditul. Mai puţin riscul scumpirii creditului bancar ipotecar!

Cum au reacţionat băncile?

Potrivit Mediafax.ro, BCR a majorat de luni la 35% avansul la creditele ipotecare şi imobliare, reducând în acelaşi timp perioada maximă de rambursare la 25 de ani, pe fondul noului context legislativ care permite clienţilor să renunţe la dreptul de proprietate asupra imobilului care constituie garanţia creditului.

Alte două bănci care au anunţat mărirea avansului la creditele imobiliare sunt CEC Bank (30%) şi BRD Groupe Societe Generale (35%). Valul creşterii avansului pentru creditele ipotecare a include şi Bancpost – 33% pentru împrumuturi în lei, 43% pentru împrumuturi în valută, Garanti Bank – avans de 40% pentru credite în euro, însă păstrează la 15% avansul pentru creditele ipotecare în lei și Intesa Sanpaolo Bank – 25%.

Când se aplică darea în plată?

În cazul în care aţi luat un credit bancar, aveţi dreptul să stingeţi datoriile izvorâte din contractul încheiat cu banca, cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul de notificare nu aţi ajuns la un alt acord cu creditorul.

Ce condiţii impune legea?

Pentru a beneficia de darea în plată, în primul rând, trebuie ca suma împrumutată, la momentul acordării, să nu fi depăşit echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit.

Creditul trebuie să fi fost contractat cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă. O altă variantă este ca, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, creditul să fie este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă.

Legiuitorul a mai prevăzut şi condiţia prin care persoana care a contractat creditul să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită darea în plată.

În sfârşit, în situaţia în care aţi garantat creditul de la bancă cu două sau mai multe bunuri, va trebui să oferiţi toate bunurile ipotecate în favoarea băncii, în vederea aplicării procedurii de dare în plată.

Cum funcţionează mecanismul dării în plată?

Notificarea. Ca beneficiar al creditului, cu toate obligaţiile asumate, trebuie să transmiteţi băncii o notificare prin care o informaţi că aţi hotărât să îi transmiteţi dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei născute din contractul de credit ipotecar. Notificarea se face prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public.

Prin notificare, reprezentantul instituţiei de credit este chemat să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea transmiterii proprietăţii imobilului ipotecat şi pentru stingerea, astfel, a oricărei datorii, respectiv creditul principal, dobânzi, penalităţi, rezultate din contractul de credit ipotecar.

Reţineţi că va trebui să suportaţi toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului.

ATENŢIE: Până la prima convocare, care nu poate fi mai repede de 30 de zile de la notificare, se suspendă orice plată către bancă. Pe de altă parte, nici banca, astfel notificată, nu mai poate face  proceduri judiciară sau extrajudiciare.De asemenea, banca este obligată să suspende orice acţiuni împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari.

Contestarea notificării. În termen de 10 zile de la data comunicării notificării, banca poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii de dare în plată.

Cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul, adică titularul creditului.

Ca şi la notificarea iniţială, până la soluţionarea definitivă a contestaţiei formulate de bancă se menţine suspendarea oricărei plăţi către acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.

ATENŢIE: Dacă se admite contestaţia formulată de creditor, raporturile dintre dumneavoastră şi bancă vor fi puse în situaţia anterioară demesurilor începute prin notificare.

Refuzul băncii de a urma procedura dării în plată. Presupunând situaţia în care contestaţia băncii a fost respinsă de instanţă, în termen de 10 zile de la data hotărârii definitive, reprezentantul băncii are obligaţia să se prezinte la notarul public indicat în notificare, pentru toate demersurile necesare, inclusiv pentru actul translativ de proprietate.

Dacă, totuşi, creditorul nu se conformează, puteţi cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor. Cererea se judecă cu celeritate, cu citarea părţilor, de către judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază debitorul.

Şi în această etapă, până la soluţionarea definitivă a cererii dumneavoastră se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de bancă.

Transmiterea dreptului de proprietate. La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, va fi stinsă orice datorie pe care o aveaţi faţă de bancă, aceasta din urmă neputând solicita sume de bani suplimentare.

IMPORTANT DE REŢINUT este că legea se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată.

Ai nevoie de Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here