24 Februarie, 2018

Dacă sunteţi tânăr, cu idei…

… şi aveţi şi un capital de pornire, puteţi încerca să accesaţi Programul de sprijin financiar nerambursabil pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START 2012!

Proiectul a fost lansat, pentru anul acesta, pe 21 martie, şi se derulează până la 31 decembrie se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de cel puţin 92 de beneficiari.

Programul START este derulat deja de mai mulţi ani, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) şi îşi propune stimularea înfiinţării de noi întreprinderi, mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Puteţi beneficia de acest Program dacă îndepliniţi cumulativ, la data completării formularului online de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate: sunteţi cetăţeni români; aveţi studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţa care să ateste finalizarea studiilor; v-aţi înscris la activităţile prevăzute în Program.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:

- echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent;
- aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare;
- mijloace de transport marfă sau microbus transport persoane, în strictă legatură cu activitatea pe care s-a accesat programul;
- licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică, software;
- achiziţionarea de echipamente IT;
- achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Atenţie, spaţiile respective nu trebuie să aibă destinaţie locativă!
- achiziţionarea de mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi sisteme de protecţie;
- realizarea unui site pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate. O veste bună: se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi achiziţionarea softului pentru comerţul on-line;
- achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care aţi solicitat finanţare;
- promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);
- consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile).

Şi acum, despre bani: prin Program se finanţează implementarea celor mai bune planuri de afaceri în următoarele condiţii:
Schema de finanţare cu credit bancar:

- alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;

- credit bancar – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar – acordat de instituţia de credit parteneră (care poate acorda finanţare şi pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului, dar in afara programului).

- contribuţie proprie (dacă este cazul).

Schema de finanţare fără credit bancar:

- alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar.

- contribuţie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Programul include şi organizarea de workshopuri de pregătire antreprenorială UNCTAD/ EMPRETEC pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor, din fondurile aflate la dispoziţia Agenţiei. Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice workshop-urilor de pregătire se pot suporta următoarele: editarea de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport, închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshop-urilor, transmitere de invitaţii şi alte cheltuieli necesare organizării şi desfăşurării workshop-urilor (cazare şi masă).

Sursa: aippimm.ro

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu