Ordinul nr. 6129/2022 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română şi a procedurii privind elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene este în vigoare de la 15 noiembrie 2022.

Metodologia se aplică adulţilor din următoarele categorii de persoane:

a) străini care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

b) străini care au dobândit un drept de şedere în România;

c) cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi cetăţeni ai Confederaţiei Elveţiene.

Aceste persoane beneficiază de dreptul de a participa gratuit la cursuri de iniţiere în limba română. Cererile de participare la aceste cursuri trebuie sa fie însotite de documentele de identitate şi se depun d inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sau la sediile centrelor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI).

Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti asigură înscrierea solicitanţilor la cursuri şi le comunică acestora, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, unitatea de învăţământ unde vor avea loc aceste cursuri.

Cursurile de iniţiere în limba română se desfăşoară pe durata întregului an şcolar şi pot începe din momentul în care există solicitanţi. Fiecare cursant al cursului de iniţiere în limba română beneficiază de un număr de 6 (şase) ore/săptămână.

Fiecare cursant beneficiază de un număr minim de 216 ore de iniţiere în limba română, corespunzătoare unei perioade de 36 de săptămâni, repartizate pe parcursul unui an şcolar şi, după caz, al anului şcolar următor. Cursanţii pot continua frecventarea cursului şi după încheierea celor 216 ore, până la prima sesiune de examinare a competenţelor de limba română dobândite, la care le este permis să se prezinte.

Cursul este împărţit, de regulă, în 3 module, corespunzătoare nivelurilor A1, A2 şi B1 conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi (CECRL). În acest fel, în funcţie de cursanţii care încep frecventarea pe parcursul anului şcolar, se pot organiza module pentru începători (A1) la orice moment al anului şcolar, dacă numărul cursanţilor noi justifică această organizare. În funcţie de nevoi se pot organiza şi module bazate pe subîmpărţirea celor menţionate, de tipul A1.1 şi A1.2, mai ales pentru cursanţi care necesită un timp suplimentar pentru familiarizarea cu alfabetul latin.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here