Organizator: Cadet Training   

Data: 29-30 mai 2013   

Locul de desfăşurare: Deva   

În ce constă evenimentul?   

Acest curs este opţional şi se adresează persoanelor interesate să-şi actualizeze ultimele modificări din domeniul auditului şi al contabilităţii.  

Lectori:  
 
Formatori acreditaţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări  

Tematică  
  
ÎNTOCMIREA DOSARULUI  DE AUDIT FINACIAR CONFORM „ GHIDULUI PENTRU UN AUDIT DE CALITATE ” (ediția 2012)   
 
1. Prezentarea practică a etapei de preplanificare (secțiunea  B2)   

– se vor prezenta testele și modificările intervenite față de Ghidul Privind auditul calității (ediția 2010)   
 
2. Prezentarea practică a etapei de planificare (secțiunile B1, B3-B12, C1)

– prezentarea modului de determinare a pragului de semnificație ( secțiunea B5/1). Vor fi prezentate și alte metode alternative de calcul al pragului de semnificație prezentarea modului de determinare a dimensiunii eșantionului se vor prezenta testele și modificările intervenite față de Ghidul Privind auditul calității (ediția 2010)

3. Prezentarea practică a etapei de culegere de date (secțiunile D-V) 

– prezentarea modului de prelucrare a unei balanțe de verificare (format după 3055/2009) și împărțirea pe secțiuni

– aplicarea pragului de semnificație asupra balanței prelucrate

– selectarea conturilor relevante pentru activitatea de audit în funcție de pragul de semnificație și de răspunsul auditorului la riscurile evaluate în etapa de planificare

– se vor prezenta testele și modificările intervenite față de Ghidul Privind auditul calității ( ediția 2010)
 
4. Prezentarea practică a etapei de finalizare (secțiunile A1-A15)

– se vor prezenta testele și modificările intervenite față de Ghidul Privind auditul calității ( ediția 2010)

– prezentarea modului de întocmire a raportului de audit financiar (conform ISA 700, 705,706,710)
 
ÎNTOCMIREA DOSARULUI  DE AUDIT FINACIAR CONFORM ISRS 4400  

1. Secțiunile și testele aplicabile din Ghidul pentru un audit de calitate (ediția 2012)

2. Reglementările CAFR legate de bugetul de timp aferent auditarii unei cereri de rambursare

3. Modele de Contract, Cerere de informații, Scrisori de confirmare furnizori, Declarație a conducerii, Raport de constatări specifice auditarii fondurilor finanțate de UE
 
CONTABILITATEA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Tratamentul contabil aplicabil fondurilor externe nerambursabile

Particularități privind documentele contabile justificative  

Contabilizarea operațiunilor generate de implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile  

Aspecte fiscale privind fondurile externe nerambursabile: impozit pe profit, impozit pe venit, TVA

Monografii contabile și studii de caz  

ASPECTE CONTABILE PRACTICE LEGATE DE ÎNCHIDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2012

Operațiuni specifice închiderii exercițiului financiar

Inventarierea patrimoniului. Reevaluarea imobilizărilor. Ajustări de valoare și provizioane. Evenimente ulterioare. Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor a€“ principiul independenței exercițiilor. Reflectarea diferențelor de curs valutar

Prezentarea de monografii contabile și studii de caz

Întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2012

Prevederi legale pentru întocmirea, aprobarea, auditarea și publicarea situațiilor financiare

Întocmirea bilanțului, a contului de profit și pierderi,  a situației modificării capitalurilor proprii și a fluxurilor de trezorerie
 
Întocmirea notelor explicative. Prezentare modele de note explicative.

Dacă doriţi să aflaţi mai multe detalii despre înscrierea la acest eveniment şi taxa de participare, trimiteţi-ne un e-mail la adresa: vanzari@indaco.ro sau contactaţi-ne la numerele de telefon: 021.311.97.11 şi 0758.070.577.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here