Nu constituie nici el un cumul de funcții, dar îl amintim pentru interesul practic pe care îl prezintă. Legea  nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă prevede:

Persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizația de șomaj, potrivit legii, și care se angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, și, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizației de șomaj, beneficiază, din momentul angajării pană la sfârșitul perioadei pentru care erau îndreptătite să primească indemnizația de șomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizației de șomaj, stabilită și, după  caz, reactualizată conform legii. 

Nu beneficiază de această sumă persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, precum și persoanele pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată la data încadrării în muncă pe o perioadă mai mică de 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează la data încadrării în muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată mai mare de 12 luni.

Persoanele respective beneficiază de această sumă și în situația în care, în perioada pentru care au dreptul la indemnizația de șomaj, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, cu normă întreagă, în termen de 30 de zile, la un alt angajator. Suma plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj se acordă pană la sfârșitul perioadei pentru care persoana era îndreptăţită să primească indemnizația de șomaj.

Absolvenții instituțiilor de învăţământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării. 

Absolvenții cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizație de șomaj și se angajează în perioada de acordare a indemnizației, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu indemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.

Valoarea indicatorului social de referinţă, avută în vedere la calculul indemnizației de șomaj la care persoanele prevăzute mai sus ar fi avut dreptul, în condițiile legii, dacă nu s-ar fi angajat, este valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data angajării

Nu beneficiază de aceste prevederi:

  • absolvenții care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
  • absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
  • absolvenții care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ;
  • absolvenții instituțiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
  • absolvenții pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată la data încadrării în muncă pe o perioadă mai mică de 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează la data încadrării în muncă pe perioadă mai mare de 12 luni.

Persoanele care beneficiază de prima de încadrare au dreptul la menținerea primei acordate și în situația în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în condițiile în care încadrarea în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleași condiții, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni. 

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here