ANAF și organele fiscale locale din subordine vor trimite angajați în teritoriu, pentru a ajuta contriibuabilii să completeze Declaraţia unică 212 privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. În prealabil, vor fi realizate liste cu cei care au obligaţia depunerii acestui formular fiscal.

Măsura este cuprinsă într-un proiect de ordin al Ministerului Finanţelor, pentru aprobarea procedurii de acordare a asistenţei în vederea completării și/sau depunerii, precum şi transmiterii declarației unice.

Lista contribuabililor

Ca regulă generală, în termen de 15 de zile de la încheierea anului fiscal, organul fiscal central, în baza informaţiilor deţinute, întocmeşte lista cu persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice, arondaţi pe fiecare organ fiscal local, în funcţie de domiciliul fiscal al contribuabililor, şi o transmite organului fiscal local.

Cu titlu de excepţie, în 2018, lista cu persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice, se întocmeşte în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului. La elaborarea acesteia, se vor avea în vedere persoanele fizice despre care în anul 2017 au realizat venituri din:

  • activităţi independente;
  • drepturi de proprietate intelectuală;
  • cedarea folosinţei bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă a căror impunere a fost finală;
  • investiţii, cu excepția veniturilor din dividende, dobânzi și a celor din lichidarea unei persoane juridice;
  • activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

Acordarea asistenţei

ANAF și Ministerul de Finanțe vor trimite angajați în teritoriu, pentru a ajuta contriibuabilii să își completeze declarația.

“Art. 5

(1) Organul fiscal central stabilește lista cu persoana/persoanele care vor colabora cu organul fiscal local în vederea acordării asistenţei privind completarea și/sau depunerea, precum şi transmiterea declarației unice, precum și un calendar în care persoanele desemnate se deplasează la sediul organului fiscal local în acest scop, astfel încât cel puțin o zi pe săptămână, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale să fie prezent un funcționar cu atribuţii de asistenţă din cadrul organului fiscal central, sau un alt funcţionar din cadrul organului fiscal central, în perioada 15 ianuarie – 15 martie.

 (2) Prin exceptie de la alin. (1), în anul 2018, perioada de acordare a asistenţei este 15 mai-15 iulie.”

Funcționarii de la Fisc se vor axa mai ales pe completarea declarațiilor în sistemul online, prin intermediul aplicației “Spaţiul privat virtual”, astfel încât din ce în ce mai mulți români să își poată completa declarațiile în format electronic.

De asemenea, proiectul de ordin detaliază modul de realizare în comun a îndrumării şi asistenţei contribuabililor în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei cu privire la:

  • modul de completare a declaraţiei unice pe suport hârtie sau în formă electronică,           
  • înregistrarea în “Spaţiul privat virtual”,
  • transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here