Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat, pe 25 inauraie, proiectul de Ordin pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

Astfel, medicii de familie vor încheia contracte cu CNAS, pentru plata serviciilor desfășurate în Campania de vaccinare. CNAS a inclus în proiectul de ordin și modelul contractului, cu drepturile și obligațiile părților.

ART. 1 – Plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 organizate de către unitățile sanitare, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și plata medicilor de familie pentru serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) – (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, pentru activitatea realizată de la data demarării etapei a II-a de vaccinare, se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unității sanitare sau al furnizorului de servicii medicale în asistența medicală primară.

ART. 10 – (1) Personalul care își desfășoară activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID 19 este reprezentat de medici, asistenți medicali, care îşi exercită profesia în condiţiile legii, precum și de registratori medicali. Responsabilitatea privind lista personalului precum şi a programului de activitate in cadrul centrelor de vaccinare revine unității sanitare.

(2) Personalul care desfăşoară activitate medicală la un furnizor care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate, poate desfășura activitate în cadrul unui centru de vaccinare împotriva COVID 19, numai în afara programului de activitate stabilit și prevăzut în cadrul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale va anunța casa de asigurări de sănătate despre aceste situații cel târziu în ziua în care personalul medico-sanitar începe activitatea in cadrul centrului de vaccinare.

Proiectul cuprinde două mari capitole:

  • Capitolul I – Reglementari privind activitatea de informare, programare la vaccinare, monitorizare, raportare a reacțiilor adverse şi după caz, vaccinare realizată în cabinete medicale din asistența medicală primară aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
  • Capitolul II Reglementari privind activitatea de vaccinare realizată în centre de vaccinare organizate de către unitățile sanitare aflate în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate.

Medicii de familie vor vaccina atât persoanele înscrise deja în platformă, cât și pe cele care nu au reușit să se înscrie, dar fac parte din categoriile incluse în etapa a II-a.

Art. 7 – (3) Pentru pacienţii vaccinaţi în cabinetul medicului de familie, în cazul în care nu a fost posibilă introducerea datelor în RENV, adeverinţa de vaccinare este completată în format hârtie de către medicul de familie care păstrează o copie, în vederea validării serviciului.

(4) Serviciul se consideră validat la finalizarea schemei de vaccinare, potrivit rezumatului caracteristicilor produsului, respectiv al vaccinului.

Modalitățile de plată sunt detaliate în modelul contractului civil care va fi închieat între CNAS și medicii de familie.

  1. Modalităţi de plată

ART. 6 10 – (1) Pentru activitatea realizată medicii de familie cu liste proprii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării și raportării reacțiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:

a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;

b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;

c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here