Un proiect de lege inițiat la Senat prebede noi reguli și obligații pentru păstrarea și comercializarea produselor în piețele agroalimentare, în condiții de igienă.

Astfel, fructele și legumele trebuie păstrare la temperaturi optime, în depozite frigorifice, care ar urma să fie finanțate de la bugetul de stat.

Inițiatorii proiectului susțin, în expunerea de motive, că producătorii autohtoni au nevoie de sprijin pentru a-și comercializa produsele în siguranță: ”Mai mult ca niciodată, producătorii agricoli au nevoie de a fi susținuți, atât financiar, dar îndeosebi din punct de vedere logistic pentru a-și putea comercializa produsele legumele și în piețele agroalimentare, în condiții optime, inclusiv de a beneficia de depozite frigorifice cu atmosferă controlată în cadrul piețelor”.

Proiectul modifică și completează  Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

La articolul 13, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5′) şi (52 ), cu următorul cuprins:

„(5′) Administratorii piețelor sunt obligati să deţină depozite frigorifice cu armosferă controlată pentru păstrarea de către producătorii agricoli a legumelor şi fructelor in condiții optime.

(52 ) Sumeie necesare pentru finanțarea construcției depozitelor frigorifice cu atmosferă controlată se asigură de la bugetul de stat, din fonduri  europene sau din fonduri legal constituite, prin depunerea de proiecte la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”

La articolul 13, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) Închirierea şi desfăşurarea activităţilor în spații ce nu deţin depozite frigorifice cu atmosferă controlată este interzisă.”

Nerespectarea acestor norme este prevăzută cu amenzi și sancțiuni de până la 15.000 lei.

La articolul 16, după litera d’) se introduce o nouă iiteră, litera d2 ), cu următorul cuprins:

„d2) organizarea de spații de vănzare în cadrul structurilor de vănzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii piețelor a prevederiior art.13 alin.5′, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei.”

Dacă va fi adoptată și în plenul Camerei Deputaților, forul decisional, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare, ministerul Agriculturii va emite ordinul pentru aprobarea finanțării măsurilor prevăzute, iar obligația dotării piețelor cu astfel de depozite va intra în vigoare la 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here