25 Ianuarie, 2020

Cum vor fi monitorizate persoanele obligate să poarte brățară electronică. Condițiile de aplicare

Ministerul Afacerilor Interne a postat în dezbatere publică proiectul privind monitorizarea electronica, care prevede sistemul de monitorizare a persoanelor care se sustrag unor măsuri preventive sau împotriva cărora au fost instituite ordine de protecție provizorii și care vor fi obligate să poarte dispozitive electronice de supraveghere.

Conform proiectului, domeniile în care se va aplica sistemul de supraveghere cu brățară electronica sunt:

- Ordin de protecție
- Prevenire violență domestică
- Proceduri penale executorii
- Control judiciar pe cauțiune
- Arest la domiciliu
- Supraveghere la distanță în afara penitenciarului.

Proiectul de lege cuprinde mai multe secțiuni: înființarea și funcționarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică, modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere și modul de acțiune în situația în care persoanele supravegheate încalcă obligațiile impuse.

Polițiștii, jandarmii și eventual, polițiștii locali vor fi cei care vor monitoriza persoanele care poartă sistem electronic de supraveghere. Ofițerul va întocmi un dosar electronic, care conține toate datele privind persoana incriminate, iar aceste date personale vor fi cunoscute doar de ofițerul de caz, urmând a fi transmise altor organe doar în cazul unei alerte.

Dispozitivele electronice de supraveghere vor putea fi mobile sau fixe, iar montarea, demontarea, precum și orice operațiuni de întreținere se va realiza de către operatorul tehnic. Persoana supravegheată este obligată să mențină dispozitivul electronic de supraveghere în stare de funcționare, potrivit instrucțiunilor tehnice primite.

Dispozitivul electronic de supraveghere mobil se montează pe glezna persoanei supravegheate, iar în cazul unor excepții admise medical, pe braț.

Dispozitivele electronice de supraveghere fixe se montează în imobilul în care se execută măsura arestului la domiciliu sau în imobilul de care persoana supravegheată nu are voie să se apropie. Din rațiuni tehnice sau de securitate, dispozitivul electronic de supraveghere fix poate fi montat și în proximitatea imobilului. Cu ocazia montării dispozitivului, persoana supravegheată va fi fotografiată, fără consimțământul acesteia.

În cazul unor persoane protejate, victime ale unor infracțiuni, se pune la dispoziție un dispozitiv electronic de supraveghere, destinat generării unor alerte privind apropierea sub distanța prestabilită a dispozitivului electronic de supraveghere mobil purtat de persoana supravegheată.

Dispozitivele vor fi verificate de operatorul tehnic sau de organul de supraveghere oricând, în orice moment al zilei, urmare a unei sesizări sau inopinat/periodic.

În situația în care persoana supravegheată este în arest la domiciliu, verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere se face la imobilul în care se execută măsura, intrarea făcându-se fără învoirea persoanei supravegheate sau a persoanelor care locuiesc împreună cu aceasta. În alte situații decât cele de arest la domiciliu, verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere purtate de persoana supravegheată se face la sediul organului de supraveghere sau în alt loc decis de acesta.

Informarea organului de supraveghere cu privire la părăsirea imobilului sau depășirea limitei teritoriale fixate

Art. 16 – (1) Atunci când este obligată să se prezinte în fața organelor judiciare, la chemarea acestora, persoana supravegheată informează organul de supraveghere cu privire la aceasta, după cum urmează:

a) înainte de a părăsi imobilul, în situația în care este supusă măsurii arestului la domiciliu;
b) înainte de a părăsi limita teritorială fixată, în situația în care este supusă măsurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauțiune.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), organul de supraveghere stabilește itinerariul de deplasare, pe care îl comunică persoanei supravegheate.

Încălcarea normelor prevăzute în proiectul de lege va fi încadrată în Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

După alin. (2) al articolului 253, se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

(21) Distrugerea unui dispozitiv electronic de supraveghere folosit pentru monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare sau execuțional penale se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

La articolul 285 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:

c) încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu, a obligației de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerariului sau condițiilor de deplasare, stabilite potrivit legii.

Alineatul (4) al articolului 285 se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) În situațiile prevăzute la alin. (3) lit. a) și b), pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de evadare se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsă la data evadării.

Ai nevoie de Legea nr. 286/2009? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu