Ministerul Justiției schimbă condițiile de acordare a majorărilor pentru misiunile speciale și lucrările de excepție pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, printr-un proiect de ordin postat în dezbatere publică pe pagina instituției. 

Conform normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, aceste majorări se acordă acum dacă superiorul ierarhic face o solicitare în care motivează procentul propus, perioada de acordare, în funcție de misiunile special îndeplinite. Proiectul cuprinde un formular prin care angajatul se poate auto-propune pentru această majorare.

 Propunere individuală de acordare a majorării 
pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale în Ministerul Justiției

Untitled

Funcționarul public cu statut special,

………………… 

Solicitarea este analizată apoi de o comisie desemnată prin ordin al ministrului, iar influența șefului ierarhic superior se va rezuma, în noua legislație, la un simplu aviz. 

Articolul 34 din Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2415/C/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 3 iulie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 34 –

(1) În Ministerul Justiției, majorarea pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale se acordă individual, prin ordin al ministrului justiției.

(2) Majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă pe baza cererii scrise a funcționarului public cu statut special care solicită majorarea, cu avizul consultativ motivat al conducătorului compartimentului din care face parte funcționarul, care se depune la Direcția resurse umane din cadrul ministerului. Cererea va cuprinde, în mod obligatoriu, motivarea, respectiv lucrările de excepție și misiunile speciale realizate în perioada de referință, procentul majorării, în funcție de lucrările de excepție sau misiunile speciale, precum şi perioada de acordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(3) Cererile de acordare a majorării se analizează de o comisie constituită prin ordin al ministrului justiției. În urma analizei, comisia va înainta ministrului justiției propunerile de acordare a majorării, avizate de  compartimentul de resurse umane din punct de vedere al încadrării în procentul de 5% prevăzut la art. 31, precum şi de compartimentul economic, din punct de vedere al încadrării în limita prevăzută la art. 31.

(4) Ministrul justiției decide acordarea majorării, procentul acesteia și perioada de acordare, pe baza analizei comisiei prevăzute la alin. (3)”

Potrivit proiectului, prevederile se aplică deja, începând cu luna octombrie 2018. 

Ai nevoie de Ordinul ministrului justiției nr. 2415/C/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here