Ieri a fost pus în dezbatere publică proiectul de act normativ care stabileşte Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul, printre care şi gratuitatea oferită studenţilor români şi străini la călătoriile cu trenul. Această măsura a fost introdusă prin OUG nr. 2/2017, în vigoare din 6 ianuarie 2017.

Ordonanţa a adus modificări la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 stabilind că studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (licenţă, master, doctorat), în instituțiile de învățământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a. Potrivit normelor aflate în dezbatere publică, această prevedere se aplică studenţilor români şi străini, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor.

Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera studenţilor legitimaţii de călătorie gratuite pentru călătoria la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, cât și abonamente lunare gratuite pentru studenţi cu număr nelimitat de călătorii pe distanţe până la 300 km, clasa a II-a.

Pentru călătoria cu vagon de dormit, vagon cuşetă sau la clasa I studenţii vor plăti integral următoarele diferenţe tarifare: diferenţă de clasă, tarif de rezervare clasa I-a, supliment de pat/cuşetă, după caz.

Achiziţionarea

Referitor la achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie gratuite pentru studenţi, aceasta se poate face de la casele de bilete ale operatorilor de transport, de la personalul de tren sau on-line/automate de vânzare legitimaţii de călătorie, în funcţie de posibilităţile  şi de reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.

Pentru achiziţionarea de legitimaţii de călătorie gratuite, studenţii poartă responsabilitatea documentelor prezentate, cât şi a datelor declarate în sistemul de achiziţionare on-line/automate de vânzare legitimaţii de călătorie.

În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie gratuite în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelasi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimaţie de student pentru gratuitate la transport.

Eliberarea

Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, cat şi a abonamentelor lunare gratuite pentru studenţi la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face astfel:

  • până la începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport, cât şi a unui act de identitate (carte de identitate sau paşaport);
  • după începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, cât şi a unui act de identitate (carte de identitate sau paşaport );
  • până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, care până la data intrării în vigoare a hotărârii nu au beneficiat de legitimaţia de student pentru reducere la transport, pe baza unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi, din care să rezulte încadrarea în prevederile de mai sus.

În cazul renunţării la călătorie, beneficiarii facilităţii la transport sunt obligaţi să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimaţiile de călătorie cu reducere în condiţiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar ; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria este considerată efectuată.

Verificarea

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenţii vor prezenta legitimaţia de călătorie gratuită, legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs sau adeverința de student şi un act de identitate (carte de identitate sau paşaport).

În cazul în care, în tren, studenţii fie nu prezintă documentele indicate mai sus, fie prezintă alte documente eliberate de unităţile de învăţământ de apartenenţă (adeverinţe, carnete de student etc) sau prezintă legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform reglementărilor proprii operatorului de transport feroviar şi a legislaţiei în vigoare.

În cazul în care, în tren, sunt depistaţi călători care sunt în posesia unor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparţin, acestea vor fi reţinute de către organele de control şi vor fi înapoiate instituţiilor de învăţământ superior de apartenenţă, iar călătorii vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport şi a legislaţiei în vigoare.

Ai nevoie de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here