Ministerul Afacerilor Interne a publicat formularele anexe pentru Legea violenței domestice, respectiv ordinul de protecție provizoriu, formularul de risc pe care îl va completa polițistul care a emis ordinul, precum și obligațiile autorităților și drepturile victimelor în astfel de cazuri.

Legea nr. 174/2018 dă polițiștilor posibilitatea de a emite, atunci când constată un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, un ordin de protecție provizoriu, pe o perioadă de maximum 5 zile, pentru a reduce acest risc până la emiterea unui ordin de protecție de către instanța de judecată. Proiectul supus dezbaterii publice pe pagina MAI cuprinde dispozițiile de aplicare a actului normativ, pentru structurile competente să intervină la evenimente de violență domestică.

Astfel, în sarcina polițiștilor va fi completarea unui formular-tip de evaluare a riscului (atașat la finalul articolului) generat de faptele individualizate constituind violență domestică, indiferent de modul în care se ia la cunoștință despre situațiile de fapt punctuale. Formularul cuprinde 21 de întrebări la care victima va răspunde cu “DA” sau “NU”, iar în funcție de acestea, ofițerul va face evaluarea riscului – “Există risc iminent” sau “Nu există risc iminent”. Polițistul va completa apoi propriile constatări asupra incidentului.

Ordinul de restricție va fi, de asemenea, completat de către polițist.

“Art. 7 – (1) În situația în care concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului indică existența unui risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea victimei să fie pusă în pericol, polițistul care a întocmit formularul de evaluare a riscului emite ordinul de protecție provizoriu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 (atașată la finalul articolului).

(2) Ordinul de protecție provizoriu poate fi emis chiar în lipsa acordului victimei, dacă în urma evaluării riscului de către polițist rezultă necesitatea emiterii acestuia.

(3) Originalul ordinului de protecție provizoriu se înregistrează, după emiterea acestuia, în evidențele uordinul de protecție provizoriunității/subunității de poliție din care face parte polițistul care l-a emis.

Dacă este cazul intervenției serviciilor sociale, poliția va chema aceste autorități, după emiterea ordinului de restricție”.

“Art. 11 – (1) În situația în care a fost dispusă măsura prevăzută la art. 224 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar agresorul declară că nu are asigurată cazarea din altă sursă, polițistul care a emis ordinul de protecție provizoriu îl informează de îndată pe agresor cu privire la dreptul de a solicita găzduirea în cadrul centrelor rezidențiale pentru persoanele fără adăpost sau al adăposturilor de noapte

(2) Dacă agresorul nu dorește să beneficieze de cazarea pusă la dispoziţie potrivit alin. (1) şi optează să locuiască la o altă persoană, polițistul care a emis ordinul de protecție îi va solicita să dea o declarație privind adresa la care va locui şi persoana care îi va asigura cazarea.

(3) Aspectele referitoare la îndeplinirea procedurilor prevăzute la alin. (1) și (2) se consemnează în procesul-verbal prevăzut la art.9 sau în declarația prevăzută în anexa nr. 6, după caz. 

(4) Cu ocazia evacuării temporare din locuință, agresorului i se oferă timpul strict necesar pentru ca acesta să își poată lua asupra sa documentele de identitate, bani, medicamentele sau alte bunuri personale de strictă necesitate”.

După perioada de dezbatere publică, proiectul de ordin MAI va fi publicat în Monitorul Oficial și va intra imediat în vigoare.

Formular-tip de evaluare a risculuiMODEL

170_1542378196_Anexa 1 - formular evaluare risc - 2018.10.10_Page_1
170_1542378196_Anexa 1 - formular evaluare risc - 2018.10.10_Page_2

Ordinul de protecție provizoriu – MODEL

ordin restrictie_Page_1

ordin restrictie_Page_2
ordin restrictie_Page_3
Ai nevoie de Legea nr. 174/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de 
AICI!
comentarii

1 COMENTARIU

  1. Legal eu și soțul suntem divorțați însă trăim și locuim împreună la mama, apartamentul este proprietatea mea, dobândit de la mama prin contract de vânzare-cumpărare cu clauză.Avem două fete minore, născute după divorț una 14 ani și cealaltă 1 an, mă amenință deseori că îmi ia copii. copiii sunt recunoscuți de tată. Este posibil ca legea să-i permită să ia copiii,fiind și vulgar la vorbă și câteodată violent?? Toate acestea se întâmplă sub influența alcoolului. Există lege să vadă copii doar în prezența mea?mai ales de bebelușă vorbesc,nu am încredere să o las la tatăl ei singură, mi-o poate sechestra.Mentionez că el nu are locuință, trăiește la bunica lui care este bolnavă la pat ,ori mai merge și stă la mătușa , acesta având grijă de bunica.Sunt de acord să vadă copii,dar nu știu dacă se poate să-i vadă însoțiți de mine,mai ales cea de 1 an. Vă rog ajutați-ma cu un răspuns, mi-e frică să las bebelușa singură cu el. Vă mulțumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here