Ministerul Finanţelor Publice a pus în dezbatere publică un proiect de lege privind modificarea Legii asigurării obligatorii de răspundere civilă auto – Legea nr. 132/2017, deoarece unele prevederi actuale îngrădesc libertatea asigurătorilor de a-şi stabili propriile prime, conform notificării trimise de Comisia Europeană.

Pentru a evita eventuale sancțiuni, țara noastră trebuie să facă mai multe modificări ale legii, mai ales în ceea ce privește reflectarea cheltuielilor administrative şi de vânzare în calcularea tarifelor de primă şi prin stabilirea unui plafon pentru tarifele de primă pe care asigurătorii le pot aplica „asiguraților cu risc ridicat” care le sunt alocați de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România. De asemenea, sunt încălcate prevederile europene și în privința modului de calcul al tarifelor de primă RCA utilizat de către asigurătorii RCA la cele reglementate de către A.S.F. prin legislația secundară, deoarece este limitată baza de calcul, mai spun forurile europene.

Proiectul de modificare a legii propune eliminarea obligației BAAR de ofertare a primei de asigurare în cazul asiguratului cu risc ridicat. Totodată, se instituie obligația BAAR de alocare a asiguratului cu risc ridicat conform politicilor şi procedurilor proprii, proceduri interne care stabilesc şi condițiile de încheiere a asigurării, asumate de către toți membrii BAAR, precum şi de stabilire a unor reguli de conduită aplicabile membrilor săi inclusiv cu privire la încheierea asigurării RCA în cazul asiguraților cu risc ridicat.  

În privința cheltuielilor administrative şi de vânzare ale poliţei de asigurare ce pot fi incluse de către asigurători în calculul tarifelor de primă, se propune abrogarea limitelor acestora.

La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

La articolul 11 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, la solicitarea persoanei prejudiciate;

La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) În calculul tarifului de primă, asigurătorii RCA pot folosi criterii de risc, indici de încărcare, coeficienți de corecție ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de primă.

De asemenea, va fi eliminate obligația  A.S.F. de reglementare a modului de calcul al tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a indicilor de încărcare, a coeficienților de majorare şi/sau corecție ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de primă, condiții în care calculul va avea în vedere respectarea principiilor actuariale general acceptate.

O altă măsură actuală care va fi exclusă din lege este posibilitatea suspendării contractului RCA la cererea asiguratului, deoarece obligația de asigurare este permanentă pe perioada în care vehiculul este înmatriculat/înregistrat, indiferent dacă există sau nu intenția proprietarului de a utiliza acest vehicul.

Ai nevoie de Legea nr. 132/2017? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here