Ministerul de Finanțe a publicat în dezbatere proiectul de ordin care stabilește procedura de funcționare a aplicației e-popriri, pentru conturile vizate cu datorii la stat. Până la data de 8 martie, proiectul este în transparență decizională, urmând apoi să fie adoptat de ministru și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

La data intrării în vigoare, popririle existente anterior se vor supune regulilor aplicabile la momentul înființării popririi.

Art. 12. – (1) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru popririle înfiinţate de către organele fiscale competente începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Popririle înființate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân supuse regulilor stabilite la momentul înființării lor, cum ar fi: viramentele efectuate de către instituțiile de credit pentru stingerea obligațiilor fiscale/bugetare ce au stat baza acestora ori, după caz, suspendarea, continuarea, ridicarea acestor popriri.

Potrivit proiectului, ANAF va pune la dispoziţia băncilor sistemul informatic necesar implementării mecanismului popririi electronice, băncile urmând să decidă dacă vor adera la noul mecanism prin semnarea Convenţiei-cadru de aderare.

Întreaga procedură este consemnată în Anexa proiectului – Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituțiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează:

  • Capitolul 2 – Generarea, comunicarea adreselor de înfiinţare a popririi şi indisponibilizarea sumelor existente în conturile bancare
  • Capitolul 3 – Procedura de analiză a sumelor indisponibilizate prin popririle înfiinţate
  • Capitolul 4 – Validarea şi înregistrarea plăţilor virate în contul deschis special la nivelul Trezoreriei Operative Centrale
  • Capitolul 5 – Suspendarea şi reluarea executării silite prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti
  • Capitolul 6 – Actualizarea sumelor rămase de recuperat ca urmare a stingerilor efectuate la nivelului organului fiscal competent
  • Capitolul 7 – Ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților băneşti

ANAF va trimite zilnic către Unitatea de Imprimare Rapidă adresele de înfiinţare a popririlor.

Sistemul informatic preia și prelucrează aceste informații și le comunică, mai departe, instituțiilor de credit.

1.4. După procesarea și validarea de către U.I.R. a informaţiilor cuprinse în adresele de înființare a popririi, sistemul informatic e-Popriri preia și prelucrează aceste informații și le comunică instituțiilor de credit prin intermediul platformei e-Popriri.

1.5. Operaţiunile ce se realizează în legătură cu actele de executare, sunt gestionate în funcție de numărul de evidenţă a plăţii.

1.6. Organul fiscal competent poate accesa, în orice moment, informaţiile existente în sistemul informatic e-Popriri, astfel încât să fie analizate în contextul respectării prevederilor legale de către instituțiile de credit, cum ar fi atragerea răspunderii solidare sau sancţionarea acestora, după caz.

1.7. Schimbul de mesaje cu instituţiile de credit se realizează prin intermediul platformei e-Popriri.

Băncile răspund Fiscului, la rândul lor, zilnic, până la ora 17:00 a următoarei zile bancare de după comunicarea adreselor, ce sume se pot plăti.

3.4. Din momentul transmiterii de către instituţiile de credit, a mesajului cu informaţiile privind suma ce poate fi plătită, acestea nu procedează la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, şi nu acceptă alte plăţi din conturile acestora până la realizarea plăţii efective. Plata sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Codul de procedură fiscală poate fi realizată până la data la care instituțiile de credit transmit informațiile privind suma disponibilă de plată.

3.5. După expirarea termenului prevăzut la pct. 3.2, sumele ce pot fi plătite, confirmate de către instituţiile de credit, se sortează automat, în sistemul informatic e-Popriri, în ordine descrescătoare a valorii lor. Pe baza analizei sumelor ce pot fi plătite, zilnic, până la ora 24:00, se încarcă pe platforma e-Popriri, mesajele referitoare la ordonanţările de plată, pentru virarea sumelor ce trebuie plătite de instituţiile de credit.

3.6. Analiza sumelor confirmate de către instituţiile de credit, ce pot fi plătite, și pentru care ordonanțările de plată se transmit până la ora prevăzută la pct. 3.5., se realizează astfel:

3.6.1. În cazul în care există o instituţie de credit care a confirmat o sumă ce poate fi plătită, la nivelul celei rămase de recuperat din poprirea înfiinţată, se transmite automat, ordonanţarea de plată către această instituţie de credit.

3.6.2. În situația în care cuantumul sumelor ce pot fi plătite, transmise de către instituţiile de credit, nu acoperă în integralitate suma rămasă de recuperat, se transmite ordonanţarea de plată fiecărei instituţii de credit pentru a vira sumele confirmate în conturile indicate în adresa de înfiinţare a popririi.

3.6.3. În situația în care cuantumul sumelor ce pot fi plătite este mai mare decât suma rămasă de recuperat, se transmite ordonanţarea de plată, în limita sumei rămase de recuperat din poprirea înfiinţată, pentru a fi virată în contul indicat în adresa de înființare a popririi. Dacă ultima valoare a sumei ce poate fi plătită, este mai mare decât diferența rămasă de recuperat, se transmite ordonanţarea de plată către instituţia de credit ce a confirmat suma respectivă, prin care se solicită virarea în contul indicat în adresa de înființare a popririi în limita acestei diferenţe de sumă și nu în limita sumei ce a fost confirmată ce poate fi plătită de către aceasta.

 

2 COMENTARII

  1. Bună ziua,am contul de salariu blocat de ANAF, pentru o suma de 3000 RON și vreau sa știu dacă se poate debloca în situația de criza, în care ne aflam.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here