Reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, extragerea organizată de Loteria Română în data de 13 aprilie 2015 este precizată prin instrucţiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015.

Bonurile fiscale emise în perioada 2 februarie – 28 martie 2015 vor participa la extragerea organizată de Loteria Romana de Paşti în data de 13 aprilie a.c.. Fondul de premiere alocat pentru această extragere este de 1 milion de lei.

Prin Ordonanţa Guvernului nr.10/2015 a fost reglementată organizarea Loteriei bonurilor fiscale, în scopul diminuării evaziunii fiscale prin cointeresarea, implicarea şi responsabilizarea cetăţenilor în fiscalizarea veniturilor realizate de comercianţi din vânzarea bunurilor şi prestarea serviciilor direct către populaţie.

Potrivit Instrucţiunilor, Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, astfel:

  • un număr cuprins în intervalul dintre 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 şi 9;

şi

  • un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

Rezultatul extragerilor se consemnează într-un proces-verbal care se postează pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru o perioadă de minimum 30 de zile.

Un bon fiscal este considerat câștigător dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
  • sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999;
  • are valoarea totală exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă;
  • a fost emis în ziua extrasă;
  • nu are menţionat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.

În vederea determinării valorii câştigătoare pentru un bon fiscal, după centralizarea situaţiei bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, se împarte fondul de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obţinută se rotunjeşte la leu în favoarea câştigătorului.

În cazul în care nu există câştigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.

Revendicarea premiilor se face prin depunerea bonului fiscal câştigător (ulterior extragerii), în original, la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului şi de o cerere conform modelului care va fi aprobat prin ordinul mai sus menţionat.

Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul.

Plata câştigurilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, după verificarea autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Mai multe detalii despre loterie pot fi consultate pe www.mfinante.ro la rubrica Loteria bonurilor fiscale.

Ai nevoie de Ordonanţa nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here