21 August, 2019

Cum va da Fiscul avertismente firmelor. Ce prevede Legea prevenirii

Societățile comerciale vor avea 90 de zile la dispoziție pentru remedierea unor nereguli constatate de inspectorii fiscali, dacă vor primi, la primele constatări, doar avertisment. Legea prevenirii, asumată prin programul de guvernare, a fost pusă în dezbatere publică la Senat și conține 12 articole care prevăd cazurile în care se vor da doar avertismente, contravențiile pentru care se va aplica o astfel de măsură, dar și cele exceptate de la lege.

Legea prevenirii va obliga toate autoritățile cu atribuții de control să facă, în primul rând, informare și educare, prevenire, și abia apoi să dea amenzi sau să ia măsuri ămpotriva agenților comerciali. Practic, nicio firmă nu va mai fi sancționată de la prima abatere: “Introducem prevederi care să oblige autoritățile cu atribuții de control să procedeze în primul rând la educarea și perfecționarea anreprenorilor, precum și la prevenirea greșelilor de orice fel. Acest lucru înseamnă, de fapt, că un agent economic nu va mai putea fi sancționat sub nicio formă, dacă el nu a fost înainte îndrumat și apoi prevenit. Practic, scoatem cartonașul roșu acordat direct și îl înlocuim cu două cartonașe galbene”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Autoritățile vor posta pe site-urile proprii sfaturi și proceduri de informare și îndrumare, dar și cazuri concrete de avertismente, pentru firmele interesate.

Avertismentul dat printr-un proces verbal de control va cuprinde și un plan de remediere, în anexă, cu măsurile și termenul de remediere a neregulilor. În aceste cazuri, nu vor putea fi date sancțiuni complementare, și chiar în situațiile în care se constată mai multe contravenții în timpul aceluiași control, se încheie un singur proces verbal de constatare și de avertisment.

Art. 4
  1. În cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în dispozițiile legale prevăzute în anexa nr. 1, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a conravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevedrilor prezentei legi. În această situație, nu se aplică sancțiuni contravenționale complementare.
  2. Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiunea avertismentului, în următoarele situații:
    1. în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală
    2. în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.
În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritățile vor relua controlul pentru a constata dacă s-au îndeplinit măsurile de remediere. În caz contrar, se vor aplica amenzile prevăzute.

Art. 6 – Agentul constatator are obligația să verifice în registrul unic de control și în evidențele autorității/instituției publice din care face parte dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.

Societățile vor avea și un termen de grație de 3 ani în care să nu mai săvârșească aceeași contravenție, de la data avertismentului.

Prima anexă a proiectului cuprinde cele 105 contravenții pentru care se vor aplica prevederile noii legi, iar a doua, procesul verbal de constatare a avertismentului. Proiectul de lege va fi dezbătut mai întâi la Senat, în procedură de urgență, apoi la Camera Deputaților, care este forul decizional. 

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu