Guvernul adoptă, în ședința de joi, 28 mai, o ordonanță care prevede ca statul să acopere 45% din salariul angajaților care au fost în şomaj tehnic și s-au reîntors la lucru.

Guvernul sprijină astfel angajatorii a căror activitatea fost redusă sau întreruptă total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, dar în același timp, măsura este și de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane a căror contracte individuale de muncă au încetat în perioada stării de urgență, precum și a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 29de ani înregistrați ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă

Art. I – (1) Începând cu data de 1 iunie 2020, angajații care au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilireaunor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020 și cărora le sunt menținute raporturile de muncă ulterior reluării activității de către angajatori, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, prin intermediul angajatorului, de plata unei părți din salariu, reprezentând 45% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 45% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

(2) Suma prevăzută alin. (1) se acordă în valoare brută pentru asigurarea unei parți din salariul angajatului,indiferent de durata programului de lucru stabilit de acesta cu angajatorul.

(3) Angajatorii prevăzuți la alin.(1) au obligația menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de 6 luni după împlinirea termenului de 3 luni prevăzut la alin. (1).

(4) Prevederile alin. (1) se aplică indiferent de durata suspendării contractului individual de muncă pe perioada stării de urgență.

(5) Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente, optează fie pentru aplicarea prevederilor alin (1) fie pentru aplicarea art. XI din prezenta ordonanță.

Sumele sunt supuse impozitării și plății contribuţiilor sociale obligatorii.

Art. III – (2) În cazul sumei prevăzute la art. I alin. (1), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum și a celei asiguratorii pentru muncăse realizează de către angajator.

(3) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (2) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale prevăzute conform alin. (2) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

Prin excepție de la prevederile art. 85 alin.(1) din Legea nr. 76/2006 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, începând cu 1 iunie 2020, angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, prin concediere, în perioada stării de urgenţă decretată sau a stării de alertă instituite, înregistrați ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă de 2.500 lei.

De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a

municipiului Bucureşti, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă de 2.500 lei.

Nu se încadrează în aceste măsuri autoritățile și instituțiile publice, firmele aflate în insolvență sau faliment, lichidare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here