În cazul în care o concediere nelegală are loc în cursul unui concediu parţial pentru creşterea copilului, indemnizaţia forfetară de protecţie la care este îndreptăţit un lucrător cu normă întreagă trebuie calculată pe baza remuneraţiei cu normă întreagă.
Astfel s-a pronunţat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), adăugând că un calcul bazat pe remuneraţia cu fracţiune de normă ar goli în mare parte de substanţă regimul de protecţie instituit de dreptul Uniunii şi ar repune în discuţie drepturile dobândite ale lucrătorului.
Temeiul legal comunitar este dat de Directiva 96/34/CE a Consiliului din 3 iunie 1996 privind acordul-cadru referitor la concediul pentru creșterea copilului încheiat de UNICE, CEEP și CES, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/75/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 (publicată în Jurnalul Oficial, seria L nr.10 din 1998, p. 24, Ediţie specială, 05/vol. 5, p. 31).
Potrivit acestei reglementări, lucrătorii trebuie protejaţi împotriva oricărei concedieri nelegale care rezultă din solicitarea sau din efectuarea unui concediu pentru creşterea copilului. Mai mult, lucrătorii aflaţi în asemenea situaţii au dreptul de a-şi relua postul sau, dacă acest lucru nu este posibil, de a fi încadraţi pe un post echivalent sau similar.
Hotărârea CJUE a fost dată pe legislaţia belgiană de transpunere a Directivei, lege care precizează că orice angajator care reziliază un contract de muncă în lipsa unui motiv grav sau suficient este obligat să plătească lucrătorului o indemnizație forfetară de protecție egală cu remunerația pentru o perioadă de şase luni.

CAZUL ÎN SPEŢĂ

Încadrată cu normă întreagă, doamna Rogiers a lucrat în Belgia pentru societatea Lyreco în cadrul unui contract de muncă pe durată nedeterminată. Fiind însărcinată, doamna Rogiers a luat în anul 2009 un concediu de maternitate pe care l-a prelungit cu un concediu parţial pentru creşterea copilului de patru luni. De la începutul concediului pentru creşterea copilului, Lyreco a reziliat contractul de muncă al doamnei Rogiers cu un termen de preaviz de cinci luni. Justiţia belgiană a obligat Lyreco la plata indemnizaţiei forfetare de protecţie, întrucât niciun motiv grav sau suficient nu justifica rezilierea unilaterală a contractului de muncă în cursul concediului pentru creşterea copilului.
În vederea pronunţării unei soluţii conforme cu reglementările comunitare, Curtea belgiană pentru litigii de muncă din Anvers, sesizată în apel, a solicitat CJUE să stabilească dacă, într-un astfel de caz, indemnizaţia forfetară trebuie stabilită pe baza remuneraţiei reduse primită de lucrător la data concedierii sale. Firma unde lucrase petenta a susţinut că indemnizaţia trebuie calculată pe baza remuneraţiei plătite doamnei Rogiers la data concedierii, şi anume salariul corespunzător lucrului cu fracţiune de normă efectuat în cadrul concediului parţial pentru creşterea copilului.
Să precizăm că o astfel de trimitere preliminară, ca cea făcută de instanţa belgiană (de altfel, şi instanţele din România fac trimiteri preliminare), permite instanţelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curţii întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii.

Cum şi-a motivat CJUE hotărârea? În hotărârea pronunţată, Curtea consideră că indemnizaţia belgiană forfetară de protecţie constituie o măsură care poate proteja lucrătorii împotriva concedierii nelegale pe motiv de solicitare sau de efectuare a unui concediu pentru creşterea copilului. Aceasta subliniază totuşi că măsura de protecţie menţionată ar fi lipsită de o mare parte din efectul său util dacă indemnizaţia nu ar fi stabilită pe baza remuneraţiei cu normă întreagă, ci a remuneraţiei reduse plătită pe durata concediului parţial pentru creşterea copilului. Astfel cum Curtea a avut ocazia să sublinieze într-o hotărâre anterioară, un astfel de mod de calcul ar putea să nu aibă un efect descurajator suficient pentru a împiedica concedierea nelegală a lucrătorilor şi ar goli de substanţă regimul de protecţie instituit de dreptul Uniunii. Cauza anterioară la care face trimitere este Hotărârea Curţii din 22 octombrie 2009, în cauza Meerts (C-116/08).
Curtea declară că această apreciere este susţinută de faptul că, în conformitate cu dreptul Uniunii, drepturile dobândite de lucrător la data la care începe concediul pentru creşterea copilului (şi anume toate drepturile şi avantajele derivate din raportul de muncă) trebuie menţinute ca atare până la sfârşitul concediului. Curtea consideră că dreptul la o indemnizaţie forfetară de protecţie în caz de reziliere unilaterală a contractului în lipsa unui motiv grav sau suficient face parte din drepturile dobândite în măsura în care indemnizaţia este datorată în temeiul postului pe care lucrătorul l-a ocupat şi pe care ar fi continuat să îl ocupe în lipsa unei concedieri nelegale.
Hotărârea pe care am prezentat-o, potrivit comunicatului de presă, a fost dată în cauza C-588/12 Lyreco Belgium NV/Sophie Rogiers. Să mai spunem că CJUE nu soluţionează litigiul naţional, dar instanţa naţională are obligaţia de a soluţiona cauza conform deciziei Curţii. La fel de important de reţinut este şi precizarea că această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanţe naţionale care sunt sesizate cu o problemă similară.
——————————(P)——————————

Lege5 Online
 vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online
 au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.
cau_dos_ins2
Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.

Foto articol:
 StockVault.net

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here