Prin ordin al preşedintelului ANAF a fost aprobată o nouă Procedură de înregistrare în scopuri de TVA legat de plafonul cifrei de afaceri.

OpANAF nr. 521/2016, la care ne referim, este în vigoare din 8 februarie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 91/2016. De la aceeaşi dată este abrogat OpANAF nr. 1.967/2011, dat pentru aprobarea vechii Proceduri.

Procedura priveşte dispoziţiile art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal, pe care le găsiţi în caseta foto de mai jos, prin ordinul amintit fiind aprobate, de asemenea, modelul şi conţinutul formularului „Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare„.

NCF_316_bSursa foto: Lege5.ro

Procedura se aplică pentru eliberarea Deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de TVA cu drept de deducere, şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România şi care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată la organul fiscal competent în următoarele situaţii:

  • înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, dacă declară fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 65.000 euro, echivalent în lei (regimul special de scutire pentru întreprinderile mici), fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
  • dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Sunt prezentate documentele pe care persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA trebuie să le depună la organul fiscal competent, emiterea deciziei, operarea în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA, transmiterea deciziei către persoana impozabilă.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here