Un recent ordin al ministrului mediului aprobă o Procedură de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Ordinul nr. 739/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 377/2017 şi este în vigoare din data de 19 mai.
 
Ordinul instituie obligaţia ca operatorii economici care desfăşoară activităţi care nu se supun autorizării de mediu conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, să solicite înregistrarea în Registrul naţional al operatorilor economici, denumit în continuare Registru.

Obligaţia trebuie îndeplinită în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului (19 mai). Registrul este gestionat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Obligaţia de solicitare a înregistrării revine următoarelor categorii de operatori economici:
  • comercianţi care nu intră fizic în posesia deşeurilor;
  • brokeri;
  • transportatori rutieri de deşeuri nepericuloase;
  • operatori economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare, acordate de autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului pentru eliminarea propriilor deşeuri nepericuloase la locul de producţie şi valorificarea deşeurilor.
Operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor fără a intra fizic în posesia acestora şi deţin autorizaţie de mediu la data intrării în vigoare a ordinului sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestui ordin, să notifice autorităţile competente pentru protecia mediului şi să solicite înregistrarea în Registrul naţional al operatorilor economici.

Operatorii economici care desfăşoară şi alte activităţi NU se înscriu în Registru, acestea fiind supuse procedurii de autorizare conform prevederilor Ordinului ministrului mediului nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.
Ce presupune Procedura de înregistrare
Operatorii economici care solicită înregistrarea în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu trebuie să prezinte următoarele documente/informaţii:
  • cererea de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu;
  • certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse în limba română de un traducător autorizat;
  • declaraţia pe propria răspundere;
  • dovada achitării tarifului.
Pentru analiza documentaţiei în vederea înregistrării/reînnoirii înregistrării în Registru se achită tariful în cuantum de 500 lei în contul indicat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru fiecare tip de activitate pentru care se solicită înregistrarea.

Numărul de înregistrare în Registru este valabil 5 ani de la atribuire.

Modificările survenite în activitatea operatorului economic, precum şi în datele transmise prin documentaţia de înregistrare vor fi notificate în termen de 30 de zile lucrătoare de la apariţia modificării şi transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, împreună cu documentele justificative.

Operatorii economici care nu mai desfăşoară activitatea/activităţile pentru care au fost înregistraţi sunt obligaţi să solicite radierea din Registru, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încetarea activităţii.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here