Subiectul este adus în atenţie în condiţiile în care dispoziţiile din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 672/2005, cu modificările ulterioare, urmează să fie modificate, de la 1 februarie 2014, prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale.

În prezent, Legea nr. 241/2005, atunci când se referă la cauze de nepedepsire şi cauze de reducere a pedepselor, prevede că în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de această lege, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, învinuitul ori inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 100.000 de euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 de euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică o sancţiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar.
Reţinem şi precizarea că dispoziţiile de mai sus  nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege într-un interval de cinci ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de reducerea pedepsei, preschimbarea acesteia în amendă sau aplicarea sancţiunii administrative.
Prin modificările ce urmează a fi aplicate cu începere de la 1 februarie 2014, vor dispare diferenţierile sau modificările de încadrare legate de cuantumul sumelor care au generat prejudiciul, astfel că art. 10 din lege urmează să dispună că în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretenţiile părţii civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma actuală a art. 10 alin. (1), iar în dreapta forma viitoare (modificarea se va aplica de la 1 februarie 2014).
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

241Sursa foto: Lege5 Online

Infracţiuni

Prin articolele la care se face trimitere, legea prevede câteva tipuri de încadrări, astfel:
• infracţiuni care se pedepsesc cu închisoare de la trei ani la zece ani şi interzicerea unor drepturi: stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
Dacă se probează asocierea pentru săvârşirea faptelor de mai sus, infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la cinci ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.   
Se pedepseşte şi tentativa, atât pentru faptele incriminate, cât şi pentru asocierea în vederea înfăptuirii.
• infracţiuni care se pedepsesc cu închisoare de la doi ani la opt ani şi interzicerea unor drepturi pentru următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:
– ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
– omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
– evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;
– alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
– executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
– sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
– substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.
Dacă prin faptele încadrate în această categorie s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 de euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu cinci ani.
De asemenea, dacă prin aceleaşi fapte s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 de euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu şapte ani.

Măsuri asigurătorii

În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie. Procedura de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Codul de procedură fiscală a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2605/2010, în vigoare de la noiembrie 2010 şi poate fi consultat în Monitorul oficial nr. 732/2010.

ATENŢIE LA SOCIETĂŢI: Articolul 12 din Legea nr. 241/2005 conţine o prevedere de reţinut, potrivit căreia nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de această lege.

caseta241Sursa foto: Lege5 Online

Reglementări de aplicare

În ce priveşte încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, în Ordinul MFP nr. 1076/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 558/2012, găsiţi precizări despre contul deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află domiciliul învinuitului/inculpatului – contul 50.86.09 “Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005″, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia.
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here