Modificările în salarizarea membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice au fost operate prin amendarea făcută la O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin recenta Ordonanţă de urgenţă nr. 51/2013, în vigoare din 4 iunie, data publicării în Monitorul oficial nr. 323/2013.

REGIILE AUTONOME

La regiile autonome, remuneraţia este stabilită de către autoritatea publică tutelară, prin contractul de mandat, şi este fixată separat, pentru cele două categorii de membri ai CA, astfel:

Pentru membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie, remuneraţia este formată din:
• indemnizaţia fixă lunară care nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia autonomă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii;
• componenta variabilă stabilită potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiţiilor de remunerare pentru poziţii similare din regii autonome sau societăţi cu capital majoritar ori integral de stat din România şi din alte state europene, din acelaşi domeniu de activitate, de comisia de specialişti în recrutare resurse umane prevăzută la art. 5 alin. (4) sau, după caz, de experţii independenţi în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie pentru regia autonomă respectivă sau pentru altă regie autonomă cu activitate similară.
Pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie este formată din:
 indemnizaţia fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia autonomă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii;
• componenta variabilă stabilită în aceleaşi condiţii ca la membrii neexecutivi.
Indemnizaţia fixă lunară a membrilor consiliului de administraţie astfe stabilită poate fi diferenţiată, în funcţie de numărul de şedinţe la care participă, de atribuţiile în cadrul unor comitete consultative şi de alte atribuţii specifice stabilite prin contractul de mandat.
Remuneraţia variabilă a membrilor consiliului de administraţie se revizuieşte anual, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat.

Remuneraţia directorilor
este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori. Remuneraţia este formată din:
• indemnizaţia fixă lunară stabilită ca la membrii executivi ai CA (inclusiv diferenţierea);
• componenta variabilă stabilită tot ca pentru membrii CA.

ÎNTREPRINDERILE PUBLICE – SOCIETĂŢI COMERCIALE

La întreprinderile publice – societăţi comerciale, remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere, este stabilită de adunarea generală a acţionarilor, în condiţiile modificate prin recenta ordonanţă de urgenţă.

Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere, este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă.
Indemnizaţia fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.
Indemnizaţia fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.
Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiţiilor de remunerare pentru poziţiile similare din societăţi, din acelaşi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din România şi din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experţii în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere.
Remuneraţia pentru directori este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori. Remuneraţia este formată din:
• indemnizaţia fixă lunară care nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie;
• componenta variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanţă. Nivelul componentei variabile este stabilit potrivit recomandărilor temeinic motivate, formulate pe baza unui studiu comparat asupra condiţiilor de remunerare pentru poziţiile similare din societăţi, din acelaşi domeniu de activitate, cu capital majoritar ori integral de stat din alte state europene, de comitetul de nominalizare sau, după caz, de experţii în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere.
Remuneraţia pentru membrii directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here