Parlamentarii vor dezbate un proiect care modifică Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor în sensul schimbării cheltuielilor datorate de proprietari cu întreținerea lifturilor, din cheltuieli calculate la suprafața locuinței, în cheltuieli calculate la numărul de persoane din apartament.

Argumentele țin de faptul că nu contează suprafața apartamentului, ci câți membri ai familiei respective folosesc zilnic un ascensor. De exemplu, se arată în expunerea de motive a proiectului, “o persoană în vârstă, care are în proprietate un apartament cu trei camere şi ai cărei copii nu mai locuiesc cu persoana respectivă, iar soţul acesteia a murit, trebuie să plătească actualmente mai mult decât o familie cu doi copii, care însă au în proprietate un apartament cu două camere, deşi aceştia teoretic folosesc de patru ori mai mult ascensorul”.

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor se modifică după cum urmează:

Alineatul (2) din articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 82 – (2) Cheltuielile repartizate după numărul de persoane reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece, caldă şi canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electrică utilizată pentru funcţionarea instalaţiilor comune, inclusiv a ascensoarelor precum şi a întreţinerii acestora; colectarea deşeurilor menajere, vidanjare.

Articolul 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 85 – Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile asociaţiei cu privire la proprietatea comună, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrări de întreţinere, service, reparaţii şi, după caz, de consolidare, reabilitare, eficienţă energetică, modernizare la părţile de construcţii şi instalaţii aflate în/şi pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de asociere: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apă, canalizare, încălzire, energie electrică; echipamente de echilibrare hidraulică a instalaţiilor; casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; interfonul – partea de instalaţie de pe proprietatea comună; centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere; structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul şi altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociaţiei; salarii sau remuneraţii pentru administrator, contabil, instalator, electrician, portar, îngrijitor, personalul care asigură curăţenia etc.; indemnizaţii acordate membrilor asociaţiei de proprietari ori persoanelor alese: preşedintele, membrii comitetului executiv şi cenzorului/comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau poliţe de asigurări; cheltuieli cu produse şi accesorii pentru curăţenie, alte servicii administrative către proprietatea comună.

Proiectul va fi dezbătut mai întâi la Senat, dar pentru a fi adoptat, trebuie să treacă de votul Camerei Deputaților, forul decizonal.

 

3 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here