Ministerul Muncii a publicat condițiile de acordare a biletelor de călătorie gratuite pentru toate tipurile de transport – rutier, feroviar sau fluvial, pentru persoanele cu handicap, care beneficiază, conform legii, de aceste tichete.

În privința călătoriilor pe calea ferată, reprezentanții ministerului au detaliat toate condițiile de încheiere a contractelor în Direcția de Asistență Socială și operatorul economic care oferă serviciile de transport.

Utilizarea biletelor de călătorie gratuită de către beneficiarii legii

4.1 La transportul interurban feroviar, biletele de călătorie gratuită sunt valabile pentru călătoria gratuită cu tren regio, clasa a II-a și tren interregio, clasa a II-a. Biletele pot fi utilizate la trenuri de rang superior trenului interregio, la clasa I sau la vagon de dormit/cușetă numai cu achitarea diferențelor tarifare de către posesorul biletului de călătorie gratuită şi după caz, a tarifului de rezervare.

4.2 Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la o întrerupere a călătoriei de până la 5 zile, atât la dus, cât şi la întors, în perioada de valabilitate a acestuia. Când călătoria începută cu un tren regio se continuă cu un tren interregio clasa a II-a, se va reține un cupon anexă în baza căruia se va deconta contravaloarea diferenței de rang de tren şi a tarifului de rezervare; când călătoria începută cu un tren interregio se continuă tot cu un tren interregio se va reține un cupon anexă în baza căruia se va deconta contravaloarea tarifului de rezervare.

4.3 Biletul de călătorie gratuită dă dreptul la anticiparea sau amânarea călătoriei, conform reglementărilor operatorului de transport feroviar în perioada de valabilitate a acestuia. Pentru anticiparea sau amânarea călătoriei se va reține un cupon anexă în baza căruia se va deconta contravaloarea tarifului de rezervare în cazul în care se continuă călătoria tot cu tren interregio. Dacă biletul de călătorie gratuită a fost vizat la tren regio clasa a II-a, pentru a continua călătoria cu tren interregio clasa a II-a, se va reține un cupon anexă în baza căruia se va deconta diferența de tarif între rangurile de tren, plus tariful de rezervare. 

Pentru călătoriile cu autobuzul/microbuzul sau cu alte mijloace de transport pentru căile rutiere, beneficiarii biletelor de călătorie gratuită vor prezenta, împreună cu biletul, actul de identitate în original, iar pentru copiii minori, copia certificatului de naștere. 

6.3 Persoanele care utilizează un bilet de călătorie gratuită pentru însoțitor şi nu însoțesc pe titular, sunt considerate ca fiind fără legitimație de călătorie şi vor fi tratate conform prevederilor legale.

6.4 Persoanele care utilizează biletele de călătorie gratuită fără a prezenta actele prevăzute la pct. 6.1 sau care călătoresc în baza unor bilete de călătorie gratuită cu termen de valabilitate depășit sunt considerate fără legitimație de călătorie şi vor fi tratate conform prevederilor legale.

6.5. Pentru fiecare călătorie, casierul, respectiv conducătorul auto: a) verifică dacă informațiile existente pe biletul propriu-zis corespund cu cele de pe cuponul dus sau întors (nume, serie, traseu) și cu cele de pe actul de identitate;

b) bifează pe biletul de călătorie gratuită ziua și luna în care se efectuează călătoria, corespunzător sensului de mers;

c) pentru fiecare călătorie, personalul operatorului de transport rutier /șoferul detașează câte un cupon al biletului de călătorie gratuită (DUS sau ÎNTORS), pe care înscrie distanța în kilometri și tariful călătoriei și eliberează biletul de călătorie propriu (tipărit de operatorul de transport rutier), acolo unde este cazul.

d) după verificarea concordanței datelor din rubricile completate pe fiecare din cupoanele biletului de călătorie gratuită, detașează și oprește doar cuponul corespunzător (dus sau întors).

În cazul în care titularul prezintă un bilet de călătorie gratuită care conține ambele cupoane, va reține mai întâi cuponul dus, urmând ca la finalizarea călătoriei, la întoarcere, să fie reținut cuponul întors. 

Și în privința călătoriilor gratuite pe căile fluviale sunt norme care trebuie respectate de operatorii economici care încheie contractele de acordare a transportului gratuit cu DGASPC, acestea fiind detaliate în Anexa 3 a proiectului postat pe pagina Ministerului Muncii.

Sursa: Ministerului Muncii

comentarii

6 COMENTARII

  1. buna ziua,
    va rog sa ma ajuti in gasirea unei informatii legate de prevedere legala cu privire la plata sau scutirea la plata a chiriei pt terenul din curtea cladirii de domiciliu a unei persoane cu handicap grav sau accentuat.
    multumesc

  2. Am depus cereri inregistrate cu nr,733 respectiv 734 din 26.02 2019 la casa de pensii a sectorului 1 pentru acordarea unui bilet de tratament si nu am primit nici un raspuns pana in prezent mentione ca am certificat de handicat gradul accentuat .Va rog sa ma ajutati an acest demers.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here