Ministerul de Finanțe a publicat, în dezbatere publică, normele de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, astfel că cele trei hotărâri de guvern care privesc acordarea tichetelor de masă, acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creșă și acordarea voucherelor de vacanță, vor fi abrogate.

Proiectul Normelor de aplicare a acestor beneficii se referă la următoarele aspecte:

–          Tichetele culturale sunt venituri impozabile

–          Toate biletele de valoare pot fi utilizate doar în scopul prevăzut de lege și doar la unitățile afiliate, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unitățile emitente

–          salariatul poate utiliza biletele de valoare pe baza actului de identitate sau a legitimației de serviciu, vizată la zi

–          angajatorii care acordă bilete de valoare trebuie să evidențieze în bugetele proprii, la o poziție distinctă, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare

–          pentru instituțiile publice, biletele de valoare pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii aprobate.

De asemenea, este clarificat tratamentul fiscal aplicabil biletelor de valoare, în sensul că se precizează că actul normativ aplicabil este Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Întrucât se încadrează în categoria cheltuielilor sociale, similar tichetelor cadou și tichetelor de creșă, tichetul cultural reprezintă pentru angajator, conform art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 227/2015, o cheltuială cu deductibilitate limitată. Astfel, tichetul cadou face parte din categoria avantajelor în natură, similar tichetelor cadou, tichetelor de masă, voucherelor de vacanță și tichetelor de creșă, conform art. 76 alin. (3) din Codul fiscal, fiind un venit impozabil.

Proiectul prevede și valabilitatea biletelor de valoare. 

Art. 3

(1) Biletul de valoare, cu excepția tichetului de masă, este valabil un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru biletul emis pe suport electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

(2) Tichetul de masă este valabil în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepţia tichetului emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor.

Pentru beneficiarii tichetelor de creșă, proiectul prevede posibilitatea acordării acestora bonelor, deoarece au fost incluse în lista entităților asimilitate creșelor, persoanele care exercită profesia de bonă în condițiile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Normele de aplicare cuprind și o serie de obligații:

În cazul angajatorilor

 • obligația de a monitoriza biletele de valoare prin întocmirea unor situații centralizatoare care sunt prevăzute în anexele la proiect;
 • obligația de a comunica unităților emitente datele personale ale salariaților necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu bilete de valoare, în condițiile Legii nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare Regulament;
 • obligația de a păstra în condiții de siguranță datele primite de la angajatori și de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au primite, în conformitatea cu prevederile Regulamentului;
 • obligația de a instrui salariații să nu vândă și să folosească biletele de valoare doar cu scopul prevăzut de lege și doar la unitățile afiliate care afișează elemente de identificare (autocolant, afișaj grafic, digital etc.) corespunzătoare unității emitente care a emis biletele de valoare respective;
 • obligația de a informa salariații cu privire la data alimentării și valoarea biletelor de valoare transferate pe suportul electronic;

      În cazul salariaților

 • obligația de a restitui angajatorului biletele de valoare pe suport hârtie acordate/contravaloarea biletelor de valoare alimentate pe suport electronic neutilizate ori necuvenite;

     În cazul unităților emitente

Prin proiectul de act normativ sunt reglementate, în principal, următoarele aspecte:

 • se precizează faptul că,
 • biletele de valoare pot fi utilizate doar în scopul prevăzut de lege și doar la unitățile afiliate, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unitățile emitente;
 • salariatul poate utiliza biletele de valoare pe baza actului de identitate sau a legitimației de serviciu, vizată la zi, după caz, numai în unitățile afiliate, în exclusivitate pentru achiziționarea bunurilor/serviciilor prevăzute de lege;
 • angajatorii care acordă bilete de valoare trebuie să evidențieze în bugetele proprii, la o poziție distinctă, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare;
 • pentru instituțiile publice, biletele de valoare pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii aprobate;

       În cazul unităților afiliate

 • obligația de a afișa elemente de identificare (autocolant, afișaj grafic, digital etc.) furnizate de către unitățile emitente pentru categoriile de bilete de valoare pentru care au încheiat contracte, fie la intrarea în locațiile în care își desfășoară activitatea sau la casele de marcat electronice fiscale, după caz, fie pe website-urile pe care le utilizează, în cazul unităților emitente care oferă servicii de plată online;
 • obligația de a completa în spațiul destinat fiecărui bilet de valoare pe suport hârtie utilizat de salariat locația, data primirii biletului de valoare și să aplice semnul distinctiv;
 • obligația de a înmâna beneficiarului biletului de valoare, o dovadă imprimată sau de a transmite acestuia în format electronic un document, după caz, care conține suma debitată;

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice

Ai nevoie de Legea nr. 165/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here