Ministerul de Interne a pus în dezbatere publică un proiect care prevede acordarea unor recompense morale şi materiale cadrelor militare care îndeplinesc exemplar atribuţiile de serviciu.

Printre recompense se numără cele financiare, distincţiile onorifice, ridicarea unei sancţiuni:

– instituirea recompenselor morale, financiare şi materiale care pot fi acordate cadrelor militare;

– stabilirea nivelului la care urmează să fie constituite consiliile de onoare, respectiv la nivelul unităţilor militare ale MAI, precum şi al aparatului central al MAI;

– stabilirea unei proceduri prin care urmează să fie aleşi membrii consiliilor de onoare atât de la nivelul unităţilor militare cât şi de la nivelul aparatului central al MAI;

– stabilirea unei proceduri de lucru pentru activitatea consiliilor de onoare.

Proiectul stabilește că „pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, cadrelor militare în activitate li se pot acorda următoarele recompense morale şi materiale: mulţumiri; felicitări; diplome de merit; citarea prin ordin de zi pe unitate; distincţii onorifice, altele decât cele reglementate de prevederile legale privind sistemul naţional de decoraţii al României; arme de apărare şi pază; ridicarea unei sancţiuni disciplinare”.

Recompensele financiare vor fi acordate în condiţiile prevăzute de lege pentru premierea personalului plătit din fonduri publice, potrivit articolului 4. Recompensele se acordă fără părtinire, diferenţiat şi, după caz, individual sau în grup. Pentru aceeaşi faptă se acordă o singură recompensă.

Actul normativ arată şi condiţiile şi forma sub care este primită recompensa.

Art. 7

(1) Mulţumirile pot fi verbale sau scrise.

(2) Felicitările se adresează verbal sau în scris, individual sau în grup.

(3) Citarea prin ordin de zi pe unitate se face prin înscrierea gradului, numelui, prenumelui şi a faptei în ordinul de zi pe unitate dat de comandantul/şeful care îl recompensează.

(4) Distincţiile onorifice, care se acordă în conformitate cu normele legale în vigoare, sunt însemne care simbolizează aprecierea faptelor deosebite săvârşite pe timpul îndeplinirii misiunilor militare încredinţate sau în sprijinul acestora, în timp de pace, în situaţii de criză ori război, a rezultatelor meritorii obţinute în procesul formării profesionale sau cu ocazia participării la activităţi culturale, ştiinţifice şi sportive.

(5) Armele de apărare și pază se acordă, în conformitate cu normele legale în vigoare,ca recompense materiale pentru acte de eroism, curaj, devotament și pentru merite deosebite în îndeplinirea îndatoririlor care le revin, ori cu ocazia pensionării, pentru întreaga activitate desfășurată.

(6) Ridicarea unei sancțiuni disciplinare se acordă prioritar în raport cu celelalte recompense, în cazul cadrului militar aflat sub efectul unei sancțiuni disciplinare și determină încetarea imediată a acesteia.

În ceea ce privește cercetarea disciplinară, care se va face în consiliile de onoare, noile reguli sunt ca în deschiderea ședinței de analiză a cazului, după prezentarea raportului cercetării prealabile, să se dea cuvântul cadrului militar trimis în faţa consiliului de onoare, pentru a-şi prezenta poziţia faţă de faptele reţinute în sarcina sa, precum şi pentru a propune eventualele dovezi în apărarea sa (Art. 29).

Art. 30

(1) În luarea hotărârii, consiliul de onoare va avea în vedere împrejurările în care a fost săvârşită fapta, gradul de vinovăție, dimensiunile disfuncțiilor create în activitatea instituției, gradul de afectare a ordinii și disciplinei militare, natura și gravitatea consecințelor faptei, motivul săvârșirii faptei și scopul urmărit, precum și existența, în antecedentele disciplinare ale cadrului militar trimis în fața consiliului de onoare, a unor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate.

(2) În vederea luării hotărârii consiliului de onoare,fiecare membru, începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale cu cel mai nou în grad, propune una dintre soluţiile prevăzute la art. 359 alin. (2) din Statut. Se adoptă hotărârea propusă de majoritatea membrilor consiliului.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here